Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

Zaklada Adris objavila je natječaj za sljedeće programe Zaklade:
– Znanje i otkrića : program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima,
– Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta. Sredstva Zaklade za projekte/programe mogu se koristiti samo za izravne troškove realizacije projekta/programa.
Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 29. svibnja 2017. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade.

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja (dovoljne su preslike dokumenata, koje nije potrebno ovjeravati):
za programe ZNANJE I OTKRIĆA te STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:
• opis projekta/programa
• troškovnik (na službenom obrascu)
• životopis voditelja projekta
• za pravne osobe – rješenje o upisu u registar ili izvadak iz odgovarajućeg registra pravne osobe, ne starije od jedne godine
• za fizičke osobe – osobni dokument (osobna iskaznica, putovnica i drugo)

za STIPENDIJE:
• motivacijsko pismo i životopis
• potvrdu o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
• prijepis ocjena za svaku od razina školovanja (izdaje škola ili fakultet)
• potvrde o osvojenim nagradama, sudjelovanju na natjecanjima, znanstveno-istraživačkim projektima i sl.
• polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja ‒ dokaz o plaćanju školarine
• polaznici poslijediplomskog doktorskog studija – potvrdu da su obranili temu doktorskog rada
• za one koji se pozivaju na socijalni status – potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2016. (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)

za program DOBROTA ‒ fizičke osobe:
• obrazloženje zahtjeva
• potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2016. godinu (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
• odgovarajuću medicinsku dokumentaciju za prijave s medicinskim indikacijama
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica).

Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku od 14 dana od donošenja odluke Zakladne uprave. 

Više o natječaju možete pronaći na stranicama Zaklade.
Dokumentaciju za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.