Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Obavijesti studentima

 • Mirovne operacije UN-a u HR 1991.–1998. – održavanje nastave

  Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest i Sociologija da će se u ponedjeljak, 23. 4. 2018. godine nastava iz predmeta Mirovne operacije UN-a u HR 1991. – 1998. održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici prema ranije utvrđenom planu.

  ... Više
 • Didaktika – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će se danas, 18. 4. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Didaktika održati u 17:00 sati u novoj zgradi, u predavaonici 3.

  ... Više
 • Umijeće govora (govorne vježbe) – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da se u utorak, 24. 4. 2018. godine neće održati nastava iz predmeta Umijeće govora (govorne vježbe). Nadoknada nastave održat će se u petak, 27. 4. 2018. godine od 12:00 do 14:00 sati u novoj zgradi, u predavaonici 2.

  ... Više
 • Socijalni nauk Crkve – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija da se danas, 17. 4. 2018. godine, nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

  ... Više
 • Kulturna povijest – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se nadoknada nastave iz predmeta Kulturna povijest za 30. 4. 2018. godine održati u utorak, 22. 5. 2018. godine u 13:00 sati u predavaonici 7.

  ... Više
 • Uvod u politologiju – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1., 2. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest i Komunikologija te 1. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija kako će se nadoknada nastave iz predmeta Uvod u politologiju održati u petak, 4. 5. 2018. godine, od 12 do 14 sati u predavaonici 9.  

  ... Više
 • Metodičke vježbe – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se u ponedjeljak, 16. 4. 2018. godine, održati nadoknada nastave iz predmeta Metodičke vježbe od 12:00 do 14:00 sati u predavaonici 3.    

  ... Više
 • Uvod u pomoćne povijesne znanosti I – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da se u srijedu, 18. 4. 2018. godine, neće održati nastava iz predmeta Uvod u pomoćne povijesne znanosti I. Nadoknada nastave održat će se u ponedjeljak, 23. 4. 2018. godine u 11:00 sati u novoj zgradi, u predavaonici 1.    

  ... Više
 • Metodičke vježbe – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest da se danas, 11. 4. 2018. godine, neće održati nastava iz predmeta Metodičke vježbe. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.  

  ... Više
 • Epidemije, medicina i društvo kroz povijest – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Epidemije, medicina i društvo kroz povijest da će se u ponedjeljak, 23. 4. 2018. godine, nastava iz predmeta održati od 8:00 do 11:00 u novoj zgradi, u predavaonici 3.

  ... Više