NATJEČAJ

ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh;
 • izniman izvannastavni angažman.

 

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

 

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

 

Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

 

 

 1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2018./2019.

 

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2018./2019.

 

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2018./2019. su:

 • da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da kandidat nije ponavljao godinu;
 • da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
 • da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru.

 

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

 

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

 

 

 1. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

 

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2018./2019. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:

 • ako se kandidat istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja;
 • ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za sveučilište i Odjel;
 • ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 • ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja ili predstavljanja;
 • ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 • ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl;
 • ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

 

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane druge studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

 

Može se dodijeliti više priznanja.

 

***

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

 

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju:

 

 • za točku 1. Natječaja
 1. prijepis ocjena s dokazima o: ne ponavljanju godine, o izvršavanju svih obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave, o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)

 

 • za točku 2. Natječaja
 1. prijavu u pisanom obliku
 2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

 

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za Natječaj za dodjelu priznanja studentima odjela za komunikologiju u akademskoj godini 2018./2019.

Sveučilište će podatke obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije – Odjelno povjerenstvo:

 

doc. dr. sc. Marijana Togonal, predsjednica Odjelnog povjerenstva

dr. sc. Ivan Uldrijan, član

Kristijan Sedak, mag. comm., član.

 

KLASA: 121-13/20-01/04

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-02

 

Zagreb, 27. siječnja 2020.