Obavještavaju se studenti diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest i Sociologija, koji slušaju predmet Izvedbene tehnike javnih nastupa, kako će se nadoknada nastave te kolokvij iz spomenutog predmeta održati u petak 24. 1. 2020. u terminu od 09:00 do 11:00 h u Predavaonici 3.