Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija kako se u petak, 28. 2. 2020. godine nastava iz predmeta Metodologijska radionica  neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.