Obavijesti studentima

 • PSIHOLOŠKO FORENZIČNO VJEŠTAČENJE – odgoda nastave          

  Nastava iz predmeta Psihološko forenzično vještačenje neće se održati u srijedu 18. ožujka 2020. godine. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

  ... Više
 • Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće – nadoknada nastave 12. 3. i 18. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Suvremena povijest kako će se nadoknada nastave iz predmeta Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće održati u četvrtak, 12. 3. 2020. od 12 do 14 sati u predavaonici 11 te u srijedu 18. 3. 2020. od 12 do 14 sati u predavaonici 9.

  ... Više
 • Socijalni nauk Crkve – nadoknada nastave 12. 03. 2020.

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, koji slušaju predmet Socijalni nauk Crkve, kako će se nadoknada za prvo predavanje od 27. veljače 2020. godine održati  u četvrtak, 12. 03. 2020. u 12:00 h u dvorani blaženi Alojzije kardinal Stepinac, u sklopu prve teološke tribine Svrha i cilj obrazovanja povodom 30. obljetnice apostolske […]

  ... Više
 • Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće – odgoda nastave 11. 3. i 18. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Suvremena povijest kako se u srijedu, 11. 3. i 18. 3.2020. godine nastava iz predmeta Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

  ... Više
 • Hrvatske političke ideje u 19. i 20. st. – odgoda nastave 11. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Suvremena povijest kako se u srijedu, 11. 3. 2020. godine nastava iz predmeta Hrvatske političke ideje u 19. i 20. st. neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

  ... Više
 • Socijalni nauk Crkve – nadoknada nastave 12. 03. 2020.

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest, koji slušaju predmet Socijalni nauk Crkve, kako će se nadoknada za prvo predavanje od 28. veljače 2020. godine održati  u četvrtak, 12. 03. 2020. u 12:00 h u dvorani blaženi Alojzije kardinal Stepinac, u sklopu prve teološke tribine Svrha i cilj obrazovanja povodom 30. obljetnice apostolske […]

  ... Više
 • Osnove europskog javnog prava – nastava 9. 03. 2020.

  Obavještavaju se studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija – Upravljanje i javne politike, kako će se dana 9. 03. 2020. godine nastava iz izbornog predmeta Osnove europskog javnog prava održati po redovitom rasporedu, u 14:00h u Predavaonici 10.

  ... Više
 • OBAVIJEST – SINJSKA ALKA – ODGODA NASTAVE nastava iz predmeta Sinjska alka neće se održati danas 4. ožujka u 17 sati, niti sutra 5. ožujka u 9 sati. O nadoknadi nastave bit ćete obaviješteni.  

  ... Više
 • Tiskano novinarstvo  – odgoda nastave 4. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako se u srijedu, 4. 3. 2020. godine nastava iz predmeta Tiskano novinarstvo neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno

  ... Više
 • Socijalni nauk Crkve  – odgoda nastave 3. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija kako se u utorak, 3. 3. 2020. godine nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve  neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno

  ... Više