Izvješćujemo studente diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako će se nadoknada nastave iz predmeta Mediji i nasilje održati 31. 3. 2023., 5. 5. 2023., 12. 5. 2023., 26. 5. 2023. godine u 8 sati u predavaonici B 0.1.

Hrvatsko katoličko sveučilište