NATJEČAJI

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- arhiva

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris
Zaklada Adris objavila je natječaj za sljedeće programe Zaklade: – Znanje i otkrića : program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima, – Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja. Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta. Sredstva Zaklade za...

Pročitaj više >

Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu Narodnoga stipendijskog programa za akademsku godinu 2017./2018.
SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Narodnoga stipendijskog programa Slovačke Republike, objavili su poziv za podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke i predavačke boravke za 2017./2018. Narodni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranada, fakultetskih profesora, istraživačkih i umjetničkih djelatnika na slovačkim fakultetima i u istraživačkim organizacijama. Informacije o programu mogu se pronaći na službenoj stranici programa. Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za...

Pročitaj više >

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.
Raspisan je Natječaj za stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2018./2019. i to za: stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH) Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika. Rok za prijavu: 12. svibnja 2017. Više...

Pročitaj više >

Natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2018. – 2019.
Na natječaj se mogu javiti, kao voditelji projekta s hrvatske strane, visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će biti uzeti u obzir. Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće biti uzeti u obzir ako su već dobili potpore u sklopu ovoga programa. Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu...

Pročitaj više >

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017.-2019.
Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine i obuhvaća sva znanstvena područja. Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati: – doktorat znanosti – najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta – najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili...

Pročitaj više >

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini
Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku. Znanstvenom knjigom smatra se autorska knjiga jednoga ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena  urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.),...

Pročitaj više >

Natječaj Hrvatske zaklade za znanost – Uspostavni istraživački projekti
Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaj za potporu osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku...

Pročitaj više >

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini Sukladno pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem...

Pročitaj više >

“Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”
Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”. Ukratko o natječaju: – Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete: – Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje...

Pročitaj više >

Otvoreni poziv za prijavu projekata u sklopu EUSDR-a
Dunavski fond za strateške projekte (DSPF) najnovija je mogućnost financiranja koju sufinanciraju EU i grad Beč u uskoj suradnji s tzv. EuroViennaom u sklopu PA 10 sa svrhom potpore u provedbi međudržavnih strateških transnacionalnih projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva. Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Plan početka projekta predviđen je potkraj 2017. godine, najvjerojatnije u listopadu sa završetkom 30. rujna 2018. godine. Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od 70.000...

Pročitaj više >

Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za mobilnost i programe Europske unije i zaklade „British Scholarship Trust“
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima tijekom akad. g. 2017./2018. Prihvatljivi prijavitelji: pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2017. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu. Realizacija stipendije: Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih...

Pročitaj više >

Objava natječaja za potporu „Moja prva suradnja“, program „Znanstvena suradnja“
Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavio je natječaj za potporu „Moja prva suradnja“, program „Znanstvena suradnja“. Program znanstvene suradnje je istraživački program kroz koji se potiče financiranje istraživačkih suradničkih projekata male i srednje veličine. Cilj potpore “Moja prva suradnja“ je omogućiti  znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora da razvijaju svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji s iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore te povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu. Prijaviti se...

Pročitaj više >

„Za žene u znanosti“ 2017.
Raspisan je natječaj za Nacionalni program stipendiranja  „Za žene u znanosti“ 2017. Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2017. godine, a prijavu mogu podnijeti sve mlade znanstvenice u završnim fazama doktorskog studija, koje su mlađe od 35 godina te čiji je istraživački rad prijavljen u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske. Na stipendiju programa „Za žene u znanosti“ 2017. mogu se prijaviti isključivo ženske osobe koje: su polaznice doktorskog studija iz područja prirodnih znanosti, medicine i zdravstva, biotehničkih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja, su u završnoj fazi izrade doktorske disertacije koju provode na znanstvenim institucijama u...

Pročitaj više >

Hrvatska zaklada za znanost – Partnerstvo u istraživanjima
Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaj za program koji podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva – privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova). Ukratko o natječaju: – projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH. – voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim...

Pročitaj više >