Obavještavamo pristupnike koji su stekli pravo upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište da će se upisi za

  • preddiplomski sveučilišni studij Povijest
  • preddiplomski sveučilišni studij Sociologija 
  • izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

odvijati u ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine u 10:00 sati u predavaonici 5 (2. kat desno)

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis i modelima plaćanja provjerite na https://www.unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji/Razredbeni postupak/Upisi