Natječaji - projekti Hrvatskog katoličkog sveučlišta

Natječaj za COFUND projektne prijedloge za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie.

Otvoren je poziv na natječaj za COFUND projektne prijedloge za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie

MSCA COFUND omogućava sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih novih ili postojećih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti s ciljem širenja MSCA načela na institucionalnu razinu, s posebnim naglaskom na unapređenjem potencijala i karijera istraživača.

Natječaj (mono-beneficiary, odnosno jedan prijavitelj) prijavljuju organizacije iz EU ili pridruženih članica Obzor Europa programa. Projektni prijedlozi mogu pokrivati sve istraživačke discipline (”bottom-up” pristup). U iznimnim slučajevima programi se mogu usredotočiti na specifične discipline, pogotovo ako se temelje na nacionalnim ili regionalnim aspektima vezanim uz istraživanja i inovacija u okviru strategija za pametne specijalizacije. Više informacija o natječaju dostupno je na: https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/msca-cofund-natjecaj-2022   

 

Također, otvoren je poziv na natječaj za razmjenu osoblja u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie. Natječaj je otvoren do 8. ožujka 2023. godine, a odnosi se na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija. Jedan od cilja provedbe je prijenos znanja i vještina te povećavanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta organizacija. Natječaj je namijenjen za akademske i neakademske organizacije iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike industrijskog i poslovnog sektora. Detaljnije se možete informirati na:

https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/msca-razmjena-osoblja-2022  

izvor: www.obzoreuropa.hr 

Hrvatsko katoličko sveučilište