Odlukom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta na sjednici održanoj dana 10. 3. 2020. osnovana je nova istraživačka jedinica Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL). Potencijal i potrebu za osnivanjem Digit-HeaL-a je prepoznala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) koja je financijski podržala samo osnivanje i rad istraživačke grupe uspostavnim istraživačkim projektom
UIP 2019-04- 3212 (Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi u iznosu od 1.359.235,62 Kn.

Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput Velikih podataka, Umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi.

Digit-HeaL laboratorij okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu, koja će pridonijeti konstruktivnoj etičkoj refleksiji i društvenoj analizi.

Primarni cilj istraživačke grupe je preko svojih aktivnosti doprinijeti odgovornijoj inovaciji, razvoju i implementaciji digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Uspostava ovog laboratorija financirana je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Hrvatskog katoličkog Sveučilišta (HKS).

 

Više o Digit-HeaL na mrežnoj stranici: www.unicath.hr/digit-heal