Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Etičko povjerenstvo je sastavno tijelo Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje ima dvojaku ulogu u svom djelovanju. Prva se odnosi na institucionalno djelovanje u kojoj na zahtjev rektora donosi mišljenje o tome jesu li prekršena etička-moralna načela i vrijednosni sustav sadržan u Etičkom kodeksu Sveučilišta. Druga se odnosi na znanstveno-istraživački rad u kojoj na osnovu predloženih istraživanja procjenjuje usklađenost s Etičkim kodeksom Sveučilišta, načelima istraživačke etike i znanstveno-istraživačkom praksom i čestitošću. (Etički kodeks Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 36.)

Članovi Etičkog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta

doc. dr. se. Odilon-Gbenoupko Singbo, predstavnik Sveučilišne katedre za teologiju, predsjednik Etičkog povjerenstva
izv. prof. dr. se. Marija Ćurlin, predstavnica Medicinskog fakulteta, zamjenica predsjednika Etičkog povjerenstva
doc. dr. se. Lucija Mihaljević, predstavnica Sveučilišnog odjela za komunikologiju
Damir Mravunac, pred., predstavnik Sveučilišnog odjela za sociologiju
prof. dr. se. Tomislav Anić, predstavnik Sveučilišnog odjela za povijest
izv. prof. dr. se. Krunoslav Matešić, predstavnik Sveučilišnog odjela za psihologiju
prof. dr. se Livia Puljak, predstavnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo
dr. se. Dominik-Borna Ćepulić, Sveučilišni odjel za psihologiju
vlč. Branimir Jagodić, sveučilišni kapelan
Ivona Tenšek, mag. iur., voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove
Tonka Ribičić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Psihologija

Članovi Povjerenstva za rješavanje etičkih pitanja Odjela / Fakulteta

Sveučilišni odjel za komunikologiju
doc. dr. sc. Lucija Mihaljević

Sveučilišni odjel za sociologiju
Damir Mravunac, pred.

Sveučilišna katedra za teologiju
doc. dr. sc. Odilon-Gbenoupko Singbo

Sveučilišni odjel za povijest
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić

Sveučilišni odjel za sestrinstvo
prof. dr. sc. Livia Puljak

Sveučilišni odjel za psihologiju
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić
dr. rer. nat. Dominik-Borna Ćepulić

Medicinski fakultet 
doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, predsjednica (zamjenica: doc. dr. sc. Marijana Bosnar Puretić)
izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin, članica (zamjenica: doc. dr. sc. Maja Jazvinščak Jembrek)
izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, član (zamjenik: doc. dr. sc. Momir Futo)

Redoslijed prijave istraživanja/podnošenje zamolbe

Pristigle prijave istraživanja/zamolbe do 15. u mjesecu razmatrat će se na sjednici i odgovor se može očekivati do kraja mjeseca.

Dokumentacija Etičkog povjerenstva HKS-a

Kontakt

Adresa:
Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog Sveučilišta,
Ilica 242,
10 000 Zagreb

Email: eticko.povjerenstvo@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište