Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Etičko povjerenstvo je sastavno tijelo Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje ima dvojaku ulogu u svom djelovanju. Prva se odnosi na institucionalno djelovanje u kojoj na zahtjev rektora donosi mišljenje o tome jesu li prekršena etička-moralna načela i vrijednosni sustav sadržan u Etičkom kodeksu Sveučilišta. Druga se odnosi na znanstveno-istraživački rad u kojoj na osnovu predloženih istraživanja procjenjuje usklađenost s Etičkim kodeksom Sveučilišta, načelima istraživačke etike i znanstveno-istraživačkom praksom i čestitošću. (Etički kodeks Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 36.)

Članovi Etičkog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta

doc. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Katedre za teologiju, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac – predstavnik Odjela za komunikologiju, zamjenica predsjednika
Anamaria Malešević, mag. soc., predstavnica Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), tajnica
prof. dr. sc Livia Puljak – predstavnika Odjela za sestrinstvo, članica
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo, član
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest, član
doc. dr. sc. Krunoslav Matešić – predstavnik Odjela za psihologiju, član
doc. dr. sc. Odilon-Gbenoupko Singbo, predstavnik Katedre za teologiju, član
dr. sc. Miriam Mary Brgles – predstavnik Odjela za sociologiju, članica
dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić – predstavnik Odjela za psihologiju, član

Članovi Povjerenstva za rješavanje etičkih pitanja Odjela / Fakulteta

Odjel za komunikologiju
prof . dr. sc. ]erko Valković, predsjednik
izv. prof . dr. sc. Jasna Curković Nimac, članica
doc. dr. sc. Krunoslav Novak, član

Odjel za sociologiju
doc. dr. sc. Petra Palić, predsjednica
dr. sc. Miriam Mary Brgles, članica
dr. sc. Josip Ježovita, član

Odjel za povijest
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, član

Odjel za sestrinstvo
doc. dr. sc. Mate Car, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, član
doc. dr. sc. Ivan Šklebar, član

Odjel za psihologiju
doc. dr. sc. Mia Šetić Beg, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, članica
dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić, član

Redoslijed prijave istraživanja/podnošenje zamolbe

Pristigle prijave istraživanja/zamolbe do 15. u mjesecu razmatrat će se na sjednici i odgovor se može očekivati do kraja mjeseca.

Dokumentacija Etičkog povjerenstva HKS-a

Kontakt

Adresa:
Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog Sveučilišta,
Ilica 242,
10 000 Zagreb

Email: eticko.povjerenstvo@unicath.hr