Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Etičko povjerenstvo je sastavno tijelo Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje ima dvojaku ulogu u svom djelovanju. Prva se odnosi na institucionalno djelovanje u kojoj na zahtjev rektora donosi mišljenje o tome jesu li prekršena etička-moralna načela i vrijednosni sustav sadržan u Etičkom kodeksu Sveučilišta. Druga se odnosi na znanstveno-istraživački rad u kojoj na osnovu predloženih istraživanja procjenjuje usklađenost s Etičkim kodeksom Sveučilišta, načelima istraživačke etike i znanstveno-istraživačkom praksom i čestitošću. (Etički kodeks Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 36.)

Članovi Etičkog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta

doc. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Medicinskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac – predstavnica Odjela za komunikologiju
Anamaria Malešević, mag. soc., predstavnica Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL)
prof. dr. sc Livia Puljak – predstavnica Odjela za sestrinstvo
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest
doc. dr. sc. Krunoslav Matešić – predstavnik Odjela za psihologiju
doc. dr. sc. Odilon-Gbenoupko Singbo, predstavnik Katedre za teologiju
dr. sc. Miriam Mary Brgles – predstavnica Odjela za sociologiju
dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić – predstavnik Odjela za psihologiju

Članovi Povjerenstva za rješavanje etičkih pitanja Odjela / Fakulteta

Odjel za komunikologiju
izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, predsjednica
dr. sc. Snježana Mališa, članica
doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, članica

Odjel za sociologiju
doc. dr. sc. Petra Palić, predsjednica
doc. dr. sc. Josip Ježovita, član
dr. sc. Miriam Mary Brgles, članica

Odjel za povijest
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin, član

Odjel za sestrinstvo
doc. dr. sc. Mate Car, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, član
doc. dr. sc. Ivan Šklebar, član

Odjel za psihologiju
doc. dr. sc. Mia Šetić Beg, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, članica
dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić, član

Medicinski fakultet 
doc. dr. sc. Anto Čartolovni, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin, članica
izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, član

Redoslijed prijave istraživanja/podnošenje zamolbe

Pristigle prijave istraživanja/zamolbe do 15. u mjesecu razmatrat će se na sjednici i odgovor se može očekivati do kraja mjeseca.

Dokumentacija Etičkog povjerenstva HKS-a

Kontakt

Adresa:
Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog Sveučilišta,
Ilica 242,
10 000 Zagreb

Email: eticko.povjerenstvo@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište