Select Page

Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Vijesti

JAVNI POZIV za imenovanje studentskog pravobranitelja/ice

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 4. ožujka 2021. godine   Sukladno člancima 5., 7. i 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07), članku 133. Statuta Hrvatskog katoličkog...

read more

Susret Studentskog zbora HKS-a s Rektorom

U petak 15. siječnja putem aplikacije MSTeams, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, prorektor za nastavu izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordan Črpić, sveučilišni kapelan vlč. Odilon...

read more

Etički kodeks Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište želi se razvijati kao međunarodno priznato sveučilište koje je nositelj obrazovno-znanstvenih procesa u svrhu napretka hrvatskog društva i očuvanja hrvatskog i katoličkog identiteta s ciljem povezivanja znanja sa životom i napretkom cjelokupnog hrvatskog društva.

Hrvatsko katoličko sveučilište promovira i štiti ljudsko dostojanstvo, opće i nacionalne kulturne baštine, poštuje i zauzima se za autonomiju istraživačkog i nastavnog rada, razvija kvalitetan odgoj i obrazovanje, potiče kulturalni dijalog i suradnju i pridonosi jačanju katoličkog i hrvatskog nacionalnog identiteta u kršćanskome duhu služenja za dobrobit bližnjemu i za opće dobro društva.

Djelovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta temelji se na trajnom traženju istine pomoću istraživanja, čuvanja i posredovanja znanja za dobro društva a sukladno načelima katoličkog nauka i u skladu s naravi katoličke univerzalnosti kao i u skladu s visokim i posebnim zahtjevima slobode.

Hrvatsko katoličko sveučilište djeluje po odredbama Kodeksa kanonskog prava, odredbama Apostolske konstitucije Ex corde Ecclesiae, zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodnih Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske te provedbenog Sporazuma potpisanog između Nadbiskupije zagrebačke (temeljem odluke Hrvatske biskupske konferencije) i Vlade Republike Hrvatske.

Cilj Etičkog kodeksa Sveučilišta jest promicanje etičkih načela i vrijednosti u izvođenju nastave i istraživanju, u poslovnim odnosima, u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija te svim članovima akademske zajednice osigurati djelovanje i razvoj u skladu s njihovim kompetencijama, obvezama i pravima. Etički kodeks promiče ozračje u kojem sve osobe koje studiraju, izvode nastavu, bave se znanstvenim i/ili umjetničkim radom, surađuju u izvedbi znanstvenih, umjetničkih i/ili nastavnih programa, djeluju u okviru zajedničkih i pomoćnih služba, obavljajući svoje poslove čuvaju ugled i dostojanstvo Sveučilišta i svoje struke te se odgovorno odnose prema drugim članovima sveučilišne zajednice i osobama izvan Sveučilišta s kojima profesionalno dolaze u doticaj.

Zaposlenici, studenti, vanjski suradnici i suradnici izvan Sveučilišta dužni su prepoznati, promicati, ostvarivati i osiguravati:

– dostojanstvo svake ljudske osobe, bilo kao pojedinca bilo kao člana sveučilišne zajednice u skladu sa socijalnim naukom Crkve;
– osjećaj pripadnosti Sveučilištu, duh služenja i suradnje, čestitosti, dosljednosti, pravednosti, nepristranosti, zakonitosti i poštenja;
– vlastitu društvenu ulogu pomoću slobodnog odvijanja aktivnosti studija, poduka i znanstvenog istraživanja;
– odgovornost u poslovnim odnosima i odnosima prema javnosti;
– ravnopravnost, poštivanje temeljnih načela djelovanja Sveučilišta;
– odbacivanje svakog oblika nepravedne diskriminacije.

Cijeli tekst Etičkog kodeksa dostupan je na poveznici.

Kako predati zamolbu na Etičko povjerenstvo?

Zamolbe Etičkom povjerenstvu možete slati na sljedeći način:
pošaljite e-mail Etičkom povjerenstvu (e-mail: eticko.povjerenstvo@unicath.hr) i kolegici Anđelki Nimac (e-mail: andelka.nimac@unicath.hr) kako bi se Vaša zamolba urudžbirala.

Kako predati zamolbu na Etičko povjerenstvo?

Zamolbe Etičkom povjerenstvu možete slati na sljedeći način:
pošaljite e-mail Etičkom povjerenstvu (e-mail: eticko.povjerenstvo@unicath.hr) i kolegici Anđelki Nimac (e-mail: andelka.nimac@unicath.hr) kako bi se Vaša zamolba urudžbirala.

Osim putem elektroničke pošte zamolbe možete predati i osobno u ured pisarnice, odnosno urudžbenog zapisnika i pošte, u ured 006.

Zamolba mora sadržavati svu popratnu dokumentaciju i biti potpisana.

Odgovor na zamolbe/pitanja upućena Etičkom povjerenstvu do 15.-tog u mjesecu možete očekivati do kraja mjeseca.

Kontakt:
eticko.povjerenstvo@unicath.hr

Članovi Etičkog povjerenstva

  • prof. dr. sc. Jerko Valković – predstavnik Odjela za komunikologiju
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest
  • doc. dr. sc. Mia Šetić Beg – predstavnica Odjela za psihologiju
  • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo
  • dr. sc. Miriam Mary Brgles, predstavnica Odjela za sociologiju
  • doc. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Katedre za teologiju
  • prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, Odjel za sestrinstvo
  • dr. sc. Odilon Singbo, sveučilišni kapelan
  • Ivana Malivuk, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija