Cjeloživotno učenje

Program za stjecanje kompetencija nastavnika i stjecanje kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi

Hrvatsko katoličko sveučilište izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika i stjecanje kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Program je namijenjen polaznicima koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi, strukovne nastavnike, nastavnike umjetničkih predmeta u umjetničkim školama, te polaznicima koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi za vođenje praktične nastave i vježbi, te strukovne učitelje i suradnike u nastavi. Program se sastoji od osam kolegija koji pokrivaju područja: pedagogije, psihologije, didaktike i metodike nastave. Osim obaveznih kolegija, nude se i neki izborni kolegiji koji polaznici sami mogu birati.

Završetkom Programa za stjecanje kompetencija nastavnika polaznici stječu 60 ETCS bodova i kompetencije za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Upisi u program objavljuju se dva puta godišnje: u rujnu i ožujku. Broj polaznika nije ograničen. Trenutno se nastava na Programu, zbog izvanredne epidemiološke situacije, odvija online.

 

 

Novosti

Uplate za PNB

Za polaznike Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija podatci za uplatu: –  troškovi upisa (400,00 HRK) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa- PN ili na blagajni Sveučilišta, – troškovi školarine (7.000,00 HKR ukupno ili 1. obrok) na IBAN račun Hrvatskog...

Više >

Upis u Program za stjecanje nastavničkih kompetencija

Upis u Program za stjecanje nastavničkih kompetencija bit će u subotu 21. ožujka 2015. godine i počinje u 11 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 1. kat, predavaonica 1.

Više >

Predbilježbe za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija

Predbilježbe za upis Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u novom ciklusu s početkom u ožujku  2015. godine moguće je dostaviti putem e-mail-a na adresu: jasna.laura@unicath.hr. Predbilježba sadržava osnovne podatke o polazniku, a obrazac se može preuzeti na ovom linku. Doviđenja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu!...

Više >

Prve generacije programa cjeloživotnog učenja uručene potvrde o stečenim kompetencijama

Prvoj generaciji polaznika Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu uručene su u subotu 22. 11. 2014. potvrde o završetku Programa. Polaznici stekli su 60 ETCS bodova i kompetencije za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Više >

Upis i početak izvođenja Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija

Nastava iz predmeta sukladno Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija poćet će se izvoditi 04. listopada 2014. godine prema rasporedu koji će se  pristupnicima dostaviti na dan upisa. Pristupnici prezimena od slova A do slova L upisuju se 04. listopada od 9:00 do 10.00 sati, pristupnici prezimena od slova L do Ž upisuju se 04. listopada od 10:00 do 11.00 sati na...

Više >