Cjeloživotno učenje

Ostali programi cjeloživotnog učenja

Godina  Naziv programa
2023. Program  stručnog usavršavanja:
Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
2023. Program cjeloživotnog učenja Ljetna škola: Vježbanje otpornosti. Priprema za oporavak. (Practicing resilience. Preparing for recovery.)  Više na poveznici.
2022. Program cjeloživotnog učenja Ljetna škola: Vježbanje otpornosti. Priprema za oporavak. (Practicing resilience. Preparing for recovery.)
2022. Program cjeloživotnog učenja (poslijediplomski tečaj) Trodimenzionalni ultrazvuk u kliničkoj ginekologiji
2022. Program cjeloživotnog učenja o izazovima u dijagnosticiranju i liječenju Parkinsonove bolesti
2021. Program cjeloživotnog učenja Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije – Više na poveznici
2019. Program cjeloživotnoga učenja – Ljetna škola Glazba i ljudski potencijal edukacija, osnaživanje i rehabilitacija –Više na poveznici.
2017., 2018., 2019., 2020. Program cjeloživotnoga učenja: Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini – Više na poveznici.
2018. Sveučilišni program cjeloživotnog obrazovanja o shizofrenijama i poremećajima iz spektra shizofrenija –  Više na poveznici.
2018. Program cjeloživotnoga učenja Opstetrička pelveoperineologija – Više na poveznici.
2017. Program edukacije medicinskih sestara-mentora na studiju Sestrinstva na HKS-u  – Više na poveznici.
Hrvatsko katoličko sveučilište