Prijavni obrasci

> Izlagači i izlagači doktorandi – obrazac za prijavu sažetka

> Ostali sudionici – obrazac za sudjelovanje

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ORGANIZACIJSKI ODBOR

---

ZNANSTVENI ODBOR

---

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište