Dobro nam došli!

Razvoj suvremenih medija utjecao je ne samo na tradicionalno shvaćenu čitalačku kulturu već i na komunikacijske procese te psihologiju čitatelja. Pojavom novih kratkih formi, oblika i komunikacijskih kanala, od raznih portala do Facebooka, YouTubea, Twittera i drugih suvremenih oblika komunikacije, čitanje fizički opipljivih tekstova postaje obilježjem tek manje skupine ljudi koji u tradicionalno pisanome tekstu još uvijek pronalaze izvore informacija, zadovoljstvo, prostor maštanja, bijega od stvarnosti, humanizacije, a u određenim strategijama čitanja i terapeutsku dimenziju. Mladi suvremeni čitatelj naviknut na brzo primanje i odašiljanje informacija sve se teže nosi s tradicionalnim poimanjem čitanja i čitalačke kulture što se izravno reflektira i na oblike nastavnoga rada i strategija poučavanja, i to osobito u društvenim i humanističkim znanostima u kojima se na institucionalnim razinama obrazovanja i dalje njeguju tradicionalne metode pristupa tekstu. Svjesni smo da je u vrijeme ubrzane digitalizacije nužno neprestano osvješćivanje važnosti dubinskoga i kritičkoga čitanja, i to osobito medijskih tekstova.

Cilj nam je na skupu okupiti vodeće stručnjake iz Hrvatske i inozemstva – komunikologe, psihologe, neurologe, stručnjake za medijsku pismenost, rehabilitacijske edukatore, nastavnike raznih struka i područja koji se bave čitanjem i susreću se s brojnim izazovima vezanima uz čitanje – i fenomenu čitanja pristupiti s različitih očišta.

Vjerujemo da će u Godini čitanja, koju je na prijedlog Ministarstva kulture i medija proglasila Vlada Republike Hrvatske, i ovaj međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup pridonijeti promociji čitanja te odgovoriti na brojna pitanja s kojima smo suočeni, a na razne su načine povezana s navikama i kulturom čitanja.

Radujemo se Vašem sudjelovanju!

prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik Odjela za komunikologiju
doc. dr. sc. Marijana Togonal, predsjednica Programskoga odbora
doc. dr. sc. Suzana Peran, predsjednica Organizacijskoga odbora

#HKScitanje2021 #citateljicitanjeudigitalnodoba

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište