Organizacija

Organizator:

Odjel za komunikologiju
Hrvatsko katoličko sveučilište


Programski odbor:

doc. dr. sc. Marijana Togonal,
predsjednica Programskoga odbora
Odjel za komunikologiju,
Hrvatsko katoličko sveučilište, predsjednica Programskoga odbora

Jerko Valković, Hrvatska
Renee Hobbs, Sjedinjene Američke Države
Jasna Ćurković  Nimac, Hrvatska
Ivan Uldrijan, Hrvatska
Anto Mikić, Hrvatska
Krunoslav Matešić, Hrvatska
Krunoslav Novak, Hrvatska
Filip Galović, Hrvatska
Leali Osmančević, Hrvatska
Tadeusz Lewicki, Italija
Goran Šimić, Hrvatska
Francesa Bugliani Knox, Velika Britanija
Miha Kovač, Slovenija
Miro Radalj, Bosna i Hercegovina
Ivanka Stričević, Hrvatska
Sanja Nikčević,  Hrvatska
Diana Stolac, Hrvatska
Karol Visinko, Hrvatska
Dunja Jutronić, Hrvatska
Anita Peti-Stantić, Hrvatska
Danijel Labaš, Hrvatska

Tamara Gazdić-Alerić, Hrvatska
Emina Berbić Kolar, Hrvatska
Igor Kanižaj, Hrvatska
Nives Tomašević, Hrvatska
Vesna Bjedov, Hrvatska
Lahorka Plejić-Poje, Hrvatska
Jelena Kuvač-Kraljević, Hrvatska
Magdalena Dyras, Poljska
Lovro Škopljanac, Hrvatska
Ana Ćavar, Hrvatska
Boris Beck, Hrvatska
Ivana Hebrang Grgić, Hrvatska
Ana Vogrinčić Čepić, Slovenija
Katarina  Aladrović  Slaviček, Hrvatska
Davor Piskač, Hrvatska
Miriam Mary Brgles, Hrvatska
Marko Kardum, Hrvatska
Jasna Kovačević, Hrvatska
Maja Kelić, Hrvatska

Organizacijski odbor:

doc. dr. sc. Suzana Peran,
predsjednica Organizacijskoga odbora
Odjel za komunikologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište

Jerko Valković, Hrvatska
Irena Sever Globan, Hrvatska
Jasna Ćurković Nimac, Hrvatska
Krunoslav Novak, Hrvatska
Marijana Togonal, Hrvatska
Anto Mikić, Hrvatska
Marijana Česi, Hrvatska
Snježana Mališa, Hrvatska

Matilda Kolić Stanić, Hrvatska
Ivan Uldrijan, Hrvatska
Jakov Žižić, Hrvatska
Kristijan Sedak, Hrvatska
Matea Vidulić, Hrvatska
Suzana Obrovac Lipar, Hrvatska
Ivana Kelava Crnov, Hrvatska

 

Pokroviteljstvo

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup ČITATELJ I ČITANJE U DIGITALNO DOBA Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta održava se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

Fotogalerija

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište