Knjižica sažetaka

Knjižicu sažetaka Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ČITATELJ I ČITANJE U DIGITALNO DOBA Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog možete preuzeti na poveznici.

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište