Moduli i prijedlog tema

METODIČKI PRISTUPI ČITANJU
• predčitalačke sposobnosti
• čitanje s razumijevanjem
• strategije čitanja
• digitalizacija i čitanje
• suvremeni pristupi književnosti


ČITANJE I NOVI MEDIJI (novo)
• medijska pismenost
• utjecaj interneta na čitalačke navike – mediji i (mladi) čitatelji
• medijska publika – od čitatelja do autora (građansko/participativno novinarstvo)
• tiskani mediji u digitalno doba
• medijska etika i odgovornost čitatelja


ČITANJE I KNJIŽEVNOST
• dječja književnost i književnost za mladež
• čitanje suvremenih književnih djela
• kriza kanona
• dijalektalna književnost
• akademsko čitanje


ČITANJE I NEUROLOŠKI PROCESI
• mozak i čitanje
• digitalni mediji i promjene u kognitivnom razvoju
• osobitosti (teškoće) čitanja − disleksija, aleksija i dr.
• čitanje kod slijepih i slabovidnih osoba
• čitanje i Alzheimer


PSIHOLOGIJA I ČITANJE
• terapijsko čitanje
• psihologija suvremenog čitatelja
• čitalačka motivacija
• utjecaj čitalačkih navika na razvoj npr. mašte, znatiželje, kreativnosti, kritičkoga promišljanja, empatije i sl.
• psihologija čitanja − individualne razlike pri čitanju − rod, dob, socijalni status i dr.


SOCIOKULTURNI ASPEKTI ČITANJA
• čitalačka kultura
• sociologija čitanja
• čitanje i socijalizacija / čitanje i alijenacija (čitalački eskapizam)
• uloga gradskih knjižnica u promociji čitanja
• čitanje u slikama


RELIGIJA, DUHOVNOST, FILOZOFIJA
• Biblija i ritual čitanja (zašto čitati pročitano)
• kršćanstvo – crkva – knjiga
• filozofija čitanja i čitanje filozofije
• duhovna naracija
• čitanje i duhovnost
• čitanje i etičko djelovanje (empatija, imaginacija, altruizam i sl.)

Napomena: Izlaganja je moguće proširiti sličnim ili bliskim temama koje se uklapaju u koncept skupa.


Jezici skupa: hrvatski i engleski


Skup će prema svojim pravilima bodovati Hrvatska psihološka komora te Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora.

Skup je prijavljen Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja je dala pozitivno stručno mišljenje i uvrstila ga u Katalog stručnih skupova.

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište