Program

Program konferencije preuzmite na poveznici.

Kako se registrirati? Vidi na poveznici.

Kako se prijaviti na konferenciju kao slušač? Vidi na poveznici.


Otvaranje međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Čitatelj i čitanje u digitalno doba započet će u 9 sati na platformi ZOOM.


PLENARNA IZLAGANJA / PLENARY TALKS
Moderator /Chair: Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC

9.30 – 10.20

Karol VISINKO

Primjena strategija čitanja u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika i književnosti
The application of reading strategies in teaching and learning Croatian language and literature

Prevođena hrvatska znanstvenica Karol Visinko u svojem će se predavanju usredotočiti na primjenu strategije čitanja u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika i književnosti. Redovita profesorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Visinko u fokusu svog nastavnog i istraživačkog rada ima metodičku izobrazbu učitelja za jezični i književni odgoj i obrazovanje djece i mladih. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata među kojima se izdvaja znanstveni projekt Recepcija hrvatske dječje priče na kojemu je bila glavni istraživač. Od 2014. do 2019. sudjelovala je u znanstvenome projektu Narativni diskursi – spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta. Autorica je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova te desetak knjiga.

 


10.20 −11.10

Andrzej S. WODKA

Biblija i rituali čitanja. Zašto čitati ono što je već pročitano?
The Bible and reading rituals. Why read what’s already been read?

Redoviti profesor biblijske etike na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, P. Andrzej S. Wodka izlagat će o Bibliji i ritualima čitanja, te će odgovoriti na pitanje zašto čitati ono što je već pročitano? Od 2013. predsjednik je Akademije Alphonsiana. Od 2015. do 2018. bio je potpredsjednik Rimske unije crkvenih knjižnica (URBE). Od 2017. jedan je od stručnjaka Agencije Svete Stolice za procjenu i promicanje kvalitete na crkvenim sveučilištima i fakultetima.


Prva sesija izlaganja zapoočinje u 11.15 sati i završava raspravom koja traje od 12. 15. do 12.35 sati.

Izlaganja u ovoj sesiji odvijaju se prema sljedećem vremenskom rasporedu:

11.15 – 11.30 Izlaganje
11.30 – 11.45 Izlaganje
11.45 – 12.00 Izlaganje
12.00 – 12.15 Izlaganje
12.15 – 12.35 Rasprava

Za pregled rasporeda predavanja kliknite na tab na vrhu tablice u kojem su prikazani moduli od 1 do 6. 

1. modul moderira Jeronim DOROTIĆ
2. modul moderira Anto MIKIĆ
3. modul moderira Marijana Togonal
4. modul moderira Jasna Ćurković Nimac
5. modul moderira Suzana Obrovac Lipar
6. modul moderira Snježana Mališa

 

Moderator: Jeronim DOROTIĆ
11.15 – 11.30 Lana CIBOCI PERŠA
Od aktivnih medijskih korisnika do odgovorne publike i članova društva
11.30 – 11.45 Ivan ULDRIJAN, Ivan KAPOVIĆ
Poticanje čitalačkih navika korištenjem digitalnih medija u nastavi
11.45 – 12.00 Zlatko MILIŠA, Ana ČELIK, Nemanja SPASENOVSKI
Antidruštveni aspekti društvenih mreža
12.00 – 12.15  Jeronim DOROTIĆ
Recent developments and implications of emerging EU policy framework for media literacy
12.15 – 12.35 rasprava

 

Moderator: Anto MIKIĆ
11.15 – 11.30 Marijana ČEŠI
Primjena, učenje i poučavanje strategija čitanja
11.30 – 11.45 Katarina ALADROVIĆ SLOVAČEK
Dijaloško čitanje kao poticaj razvoja leksičke kompetencije u djece predškolske dobi
11.45 – 12.00 Bernes ALJUKIĆ, Sead NAZIBEGOVIĆ
Aporije rečenične strukture
12.00 – 12.15 Petra BOŽANIĆ
Jezičnometodička funkcionalnost dramskih tekstova u svjetlu poučavanja vokativnih komunikacijskih uloga
12.15 – 12.35 rasprava

 

Moderator: Marijana TOGONAL
11.15 – 11.30 Lovro ŠKOPLJANAC
Hodočasnici i turisti: Suvremene prakse čitanja književnih tekstova
11.30 – 11.45 Sanja NIKČEVIĆ
Kriza kanona ili kako nam  svjetonazor nameće „čitanje“ umjetničkog djela 
11.45 – 12.00 Davor PISKAČ
Motivacija za čitanje književnosti u doba digitalnih medija
12.00 – 12.15 Katarina FRANJO
U obranu učeničkoga čitanja – knjiga kao izbor ili naredba 
12.15 – 12.35 rasprava

 

Moderator: Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC
11.15 – 11.30 Andrea-Beata JELIĆ
Čitanje na stranom jeziku u digitalnom okruženju
11.30 – 11.45 Sandra DIDOVIĆ BARANAC, Sandra MAREŠIĆ
Afektivni faktori u učenju stranoga jezika: strah od čitanja
11.45 – 12.00 Antonija ORDULJ, Aida KORAJAC
Strah od čitanja na hrvatskome kao inome jeziku
12.00 – 12.15 Lara BULJAN GUDELJ, Sandra ŠUĆUROVIĆ
Čitanje kao terapija − primjena biblioterapije u radu s djecom i mladima u različitim sustavima (škola, sportski klub, neprofitabilne organizacije)
12.15 – 12.35 rasprava

 

Moderator: Suzana OBROVAC LIPAR
11.15 – 11.30 Marko KARDUM, Sandro SKANSI
Kako čitati s razumijevanjem – uloga vjerojatnosti u kritičkom mišljenju i čitanju
11.30 – 11.45 Aleksandra GOLUBOVIĆ, Jelena KOPAJTIĆ
Čitanje u svrhu razvijanja kritičkoga mišljenja
11.45 – 12.00 David KRANER
Digitalna kultura i kritičko razmišljanje o čitateljskim navikama
12.00 – 12.15 Suzana OBROVAC LIPAR
Uloga društvenih mreža u promociji čitanja
12.15 – 12.35 rasprava

 

Moderator: Snježana Mališa
11.15 – 11.30 Mihaela ALFIREV NJEGOVAN, Sara ALFIREV
Vrijeme prepoznavanja specifičnih teškoća u učenju i nošenje s njima u odnosu na ishod obrazovanja
11.30 – 11.45 Jelena KUVAČ KRALJEVIĆ, Mirjana LENČEK, Ana MATIĆ, Antonia ŠTEFANEC, Marija JOZIPOVIĆ
PoČiP i ČiP – inovativni hrvatski testovi za procjenu čitanja i pisanja
11.45 – 12.00 Ivana MATIĆ, Renata ŠAMO
Čitateljska anksioznost – prijetnja ili izazov?
12.00 – 12.15 Ksenija STOJAKOVIĆ, Maja MARIĆ, Jadranka KEKELJ
Utjecaj čitalačkih navika na poznavanje vlastite osobnosti 
12.15 – 12.35 rasprava

PLENARNA IZLAGANJA / PLENARY TALKS
Moderator /Chair: Lucija MIHALJEVIĆ

14.00 – 14.50

Anita PETI-STANTIĆ

Snaga koncentričnih krugova čitateljske sposobnosti: dubinsko čitanje popularnoznanstvenih tekstova
The power of concentric circles of reading ability: in-depth reading of popular science texts

Redovita profesorica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Anita Peti-Stantić svoje će predavanje posvetiti dubinskom čitanju popularnoznanstvenih tekstova. Autorica je brojnih radova i monografija te Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014.). Kao Fulbrightova stipendistica provela je akademsku godinu 2009./2010. u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi. Od 2017. vodi istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture.

Foto: Nina Djurdjevic / CROPIX


14.50 −15.40

Renee HOBBS

Primjena aktivnosti medijske pismenosti u razumijevanju čitanja
Improving reading comprehension by using media literacy activies

Nagrađivana američka znanstvenica iz medijske pismenosti Renee Hobbs redovita je profesorica na Sveučilištu Rhode Islandu te utemeljiteljica i ravnateljica Laboratorija za medijsko obrazovanje. Objavila je preko 150 članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te 12 knjiga. Dobitnica je nagrade Research Excellence Award (2018.) za izvrsnost i produktivnost u istraživačkome radu.

 


Druga sesija – 15.45 do 17.20 sati
Druga sesija izlaganja zapoočinje u 15.45 i završava raspravom koja traje od 17 sati  do 17.20 sati.

Izlaganja u ovoj sesiji odvijaju se prema sljedećem vremenskom rasporedu:

15.45 – 16.00 Izlaganje
16.00 – 16.15 Izlaganje
16.15 – 16.30 Izlaganje
16.30 – 16.45 Izlaganje
16.4500 – 17.05 Rasprava

Za pregled rasporeda predavanja kliknite na tab na vrhu tablice u kojem su prikazani moduli od 1 do 6.

1. modul moderira Ivan ULDRIJAN
2. modul moderira Lucija MIHALJEVIĆ
3. modul moderira  Irena SEVER GLOBAN
4. modul moderira Leali OSMANČEVIĆ
5. modul moderira Jerko VALKOVIĆ
6. modul moderira Krunoslav MATEŠIĆ

 

Moderator: Ivan ULDRIJAN
15.45 – 16.00 Boris BECK
Retorika pobornika i protivnika epidemioloških mjera tijekom epidemije koronavirusa
16.00 – 16.15 Krešimir DABO, Ivan JURKOVIĆ
Analiza vijesti u elektroničkim publikacijama tijekom COVID-19 pandemije
16.15 – 16.30 Jelena ZADRO, Anamaria MALEŠEVIĆ
Info(pan)demija – izvan našeg dometa? 
16.30 – 16.45 Marijana TOGONAL
Medijski tekst: od sadržaja do izraza. Kritičko čitanje jezika medija
16.45 – 17.05 rasprava

 

Moderator: Lucija MIHALJEVIĆ
15.45 – 16.00 Dunja PAVLIČEVIĆ-FRANIĆ, Sara PASARIĆ, Mateja ŠKARO
Načela komunikacijske gramatike pri usvajanju fonemskoga sustava hrvatskoga jezika tijekom glasovne analize i sinteze
16.00 – 16.15 Jasna ŠEGO, Višnja VEKIĆ KLJAIĆ
Važnost izražajnog čitanja u razvoju čitateljske kulture djeteta rane i predškolske dobi
16.15 – 16.30 Vesna KATIĆ, Maja VERDONIK
Slikovnicom do kulture čitanja djece rane dobi 
16.30 – 16.45 Lucija MIHALJEVIĆ
Digitalna antropologija – čitanje virtualnih kultura 
16.45 – 17.05 rasprava

 

Moderator: Irena SEVER GLOBAN
15.45 – 16.00 Danijel LABAŠ, Petra BEGOVIĆ
Čitalačke navike studenata u digitalno doba 
16.00 – 16.15 Suzana PERAN, Anđelka RAGUŽ
Jesu li društvene mreže poticaj ili uzrok promjene čitalačkih navika? Slučaj hrvatskih i slovenskih katoličkih izdavača
16.15 – 16.30 Leali OSMANČEVIĆ, Veronika NOVOSELAC
Vizualna kultura i čitanje filmskih ekranizacija dječjih književnih djela – uloga i važnost kritičkog vrednovanja u obrazovnom sustavu
16.30 – 16.45 Dubravka PLEŠE, Arijela FABRIO, Sanda MARJANOVIĆ
Čitalačke navike studenata preddiplomskog studija na tri zagrebačka fakulteta 
16.45 – 17.05 rasprava

 

Moderator: Leali Osmančević
15.45 – 16.00 Ivana MARTINOVIĆ, Stjepan PONGRAC, Sara STEPIĆ
Soba za bijeg u virtualnom okruženju kao učinkovita metoda poticanja navika čitanja djece i mladih
16.00 – 16.15 ANA VOGRINČIČ ČEPIČ
Young Readers, Reading Experience and Reading for Pleasure Pedagogy: Observations from focus group interviews with 13 and 14 years old Slovenian pupils
16.15 – 16.30 Jelena JAN
Digitalna kultura i odgoj kroz prizmu geštalt pedagogije
16.30 – 16.45 Irena SEVER GLOBAN, Leali OSMANČEVIĆ
Hrabri novi svijet:  nova lica djevojaka i djevojaštva u suvremenim dječjim pričama
16.45 – 17.05 rasprava

 

Moderator: Jerko VALKOVIĆ
15.45 – 16.00 Branko MURIĆ
Riskantno iščitavanje memorije. Fundamentalno-teološko promišljanje o modelima sjećanja u kontekstu digitalnog doba 
16.00 – 16.15 Ana ALBIN
Sveto pismo kao fraktal čovjekove nutrine – čitanje kao opstojanje 
16.15 – 16.30 Domagoj RUNJE
Čitanje kao rađanje naroda 
16.30 – 16.45 Jerko VALKOVIĆ
Naracija i oblikovanje identiteta
16.45 – 17.05 rasprava

 

Moderator: Krunoslav MATEŠIĆ
15.45 – 16.00 Maja OPAŠIĆ, Maja VERDONIK, Karla VUKELIĆ
Kreativan pristup lektiri na primjeru dječjih romana Davida Walliamsa 
16.00 – 16.15  Božica VUIĆ, Vendi FRANC, Alenka MIKULEC
Metakognitivne strategije čitanja tiskanih i digitalnih tekstova 
16.15 – 16.30 Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC, Anna ABRAM
Utjecaj čitanja na razvoj empatije. Čini li nas čitanje moralnijim ljudima?
16.30 – 16.45 Mirjana LENČEK, Jelena KUVAČ KRALJEVIĆ, Krunoslav MATEŠIĆ
Slova: Treba li nam precrtavanje za njihovo poznavanje? 
16.45 – 17.05 rasprava

Treća sesija – 17.30 do 19.05 sati

Treća sesija izlaganja zapoočinje u 17.30 sati i završava raspravom koja traje od 18.45 do 19.05 sati.

Izlaganja u ovoj sesiji odvijaju se prema sljedećem vremenskom rasporedu:

17.30 – 17.45 Izlaganje
17.45 – 18.00 Izlaganje
18.15 – 18.30 Izlaganje
18-30 – 18.45 Izlaganje
18.45 – 19.05 Rasprava

Za pregled rasporeda predavanja kliknite na tab na vrhu tablice u kojem su prikazani moduli od 1 do 6.

1. modul moderira Matilda KOLIĆ STANIĆ
2. modul moderira Filip GALOVIĆ
3. modul moderira Vjera BRKOVIĆ
4. modul moderira Matea Vidulić
5. modul moderira Suzana PERAN
6. modul moderira Jakov ŽIŽIĆ

 

Moderator: Matilda KOLIĆ STANIĆ
17.15 – 17.30 Mateja KOPRIVIĆ, Karolina VRBAN ZRINSKI, Domagoj BROZOVIĆ
Recepcija i utjecaj časopisa za djecu i mlade u školskoj populaciji
17.30 – 17.45 Damir MRAVUNAC, Ana HARAMINA
Multimodalna analiza članaka koji promoviraju čitanje na hrvatskim internetskim portalima u svjetlu Godine čitanja
17.45 – 18.00 Dunja NEKIĆ
Medijska pismenost mladih kao preduvjet razvijanja sposobnosti kritičkog vrednovanja medijskih sadržaja 
18.00 – 18.15 Matilda KOLIĆ STANIĆ, Mirjana PEJIĆ BACH
Što čitaju algoritmi? Etička pitanja u odnosima s javnošću
18.15 – 18.35 rasprava

 

Moderator: Filip GALOVIĆ
17.15 – 17.30 Dunja JUTRONIĆ
Splitski čakavski Miljenka Smoje i Đermana Ćiće Senjanovića 
17.30 – 17.45 Filip GALOVIĆ
Osobitosti govora Podravskih Podgajaca u kraćim tekstovima Marije Znike 
17.45 – 18.00 Emina BERBIĆ KOLAR
Prilog poticanju čitanja slavonskoga dijalekta na primjeru zbirke pjesama A dite pamti autorice Ružice Todorović
18.00 – 18.15 Alen KLANČAR, Vjekoslava JURDANA
Načelo zavičajnosti – sjeme zavičajne autentičnosti: Mali Učkarić Viktora Cara Emina u razrednoj nastavi
18.15 – 18.35 rasprava

 

Moderator: Vjera BRKOVIĆ
17.15 – 17.30 Rona BUŠLJETA KARDUM, Mateja ŽUPANČIĆ
Razvoj čitalačke pismenost – analiza ishoda učenja Kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovnu školu
17.30 – 17.45 Vjera BRKOVIĆ
Opismenjavanje u Hrvatskoj: od socijalizma do danas 
17.45 – 18.00 Sanja MATIČIĆ
Intronizacija kulture čitanja digitalizacijom i inovativnim metodama poučavanja u svjetlu Strossmayerova poimanja knjige
18.00 – 18.15 Hrvoje KEKEZ
Kako „pročitati“ izgled prostora iz srednjovjekovnih isprava? 
18.15 – 18.35 rasprava

 

Moderator: Matea VIDULIĆ
17.15 – 17.30 Stjepan BLAŽANOVIĆ
Čitanje knjiga u funkciji odgoja i očuvanja identiteta 
17.30 – 17.45 Silvana BURILOVIĆ CRNOV
SMILJANA RENDIĆ: Načitana i čitana novinarka – načitanost preduvjet za čitanost u digitalnom dobu?
17.45 – 18.00 Marija ŽIVKOVIĆ
Utjecaj problematičnih aspekata kritičke recepcije na čitateljsku recepciju: primjer suvremenih i neoklasičnih plesnih predstava Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od 2005. do 2012.
18.00 – 18.15 Matea VIDULIĆ
Čitateljski klub kao prostor osnaživanja studentske interkulturalne kompetencije 
18.15 – 18.35 rasprava

 

Moderator: Suzana PERAN
17.15 – 17.30 Željko MUDRI, Marija MARGETIĆ, Antea MARINOVIĆ
Čvrsti stisak Biblije u šakama digitalizacije − kako približiti Bibliju čitatelju
17.30 – 17.45 Enoh ŠEBA
Zašto naglas čitamo/čitati Bibliju na bogoslužju?
17.45 – 18.00 Domagoj PULJIZOVIĆ, Marin PAVELIĆ
Smrt djeteta u medijskom tekstu kao motiv gubitka i pronalaska vjere. Primjer romana i grafičkog romana.
18.00 – 18.15  
18.15 – 18.35 rasprava

 

Moderator: Jakov Žižić
17.15 – 17.30 Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ
Inkluzivna dječja književnost – put k empatiji 
17.30 – 17.45  Edita ROGULJ, Vlatka MEDIĆ
Zastupljenost prikaza stereotipnih rodnih uloga u slikovnicama
17.45 – 18.00 Danijela SUNARA-JOZEK, Katarina FRANJO
Terapeutski učinak književnoga opusa Đure Sudete 
18.00 – 18.15  
18.15 – 18.35 rasprava
Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište