Obrazac za prijavu sažetka

  Sudjelovanje (obavezno označite):*

  Titula

  Ime i prezime*

   

  Institucija*

  Država*

  E-mail*

  Broj telefona (s pozivnim brojem države)*

   

  Podatci o koautorima:

  Unesite podatke o koautorima izlaganja.
  Klikom na polje "Dodaj koautora" otvara se dodatna grupa polja za unos podataka.
  Ukoliko nema koautora polja nije potrebno popuniti.

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Dodaj koautora

  Izaberite modul unutar kojeg se nalazi vaša tema:*
  Napomena: Odaberite najviše dva modula

  Jezik izlaganja:*

  Naslov izlaganja na hrvatskom jeziku:*
  Napomena: Naslov može imati najviše 200 znakova.

  Priloži sažetak na hrvatskom jeziku:* (doc|docx|pdf - maximum size 2MB):

  Odaberi

  ( trenutno nije odabran nijedan dokument )

  Ključne riječi na hrvatskom jeziku:*

   

  Naslov izlaganja na engleskom jeziku:*
  Napomena: Naslov može imati najviše 200 znakova.

  Priloži sažetak na engleskom jeziku:* (doc|docx|pdf - maximum size 2MB):

  Odaberi

  ( trenutno nije odabran nijedan dokument )

  Ključne riječi na engleskom jeziku:*

   

  Dodatne napomene:

  Važni datumi:

  do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
  1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
  11. studenoga 2021. održavanje skupa
  20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

  KONTAKT

  E-mail: citanje2021@unicath.hr

  Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

  ZBORNIK RADOVA

  Zbornik možete prelistati OVDJE.

  Hrvatsko katoličko sveučilište