Pozvani predavači

Prof. dr. sc. Renee Hobbs: Improving reading comprehension by using media literacy activities

Renee Hobbs redovita je profesorica na Sveučilištu Rhode Island (Harrington School of Communication and Media) na kojemu predaje niz predmeta iz područja medijske pismenosti. Kao znanstvenica, predavačica i medijska stručnjakinja Renee Hobbs djeluje na području unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja za digitalnu i medijsku pismenost u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i diljem svijeta. Utemeljiteljica je i ravnateljica Laboratorija za medijsko obrazovanje (Media Education Lab) čija je temeljna misija unaprijediti kvalitetu obrazovanja iz područja medijske pismenosti.
Godine 2007. R. Hobbs postala je suurednica časopisa Journal of Media Literacy Education, interdisciplinarnog časopisa s otvorenim pristupom u izdanju Nacionalnoga udruženja za obrazovanje medijske pismenosti.
Objavila je preko 150 članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te 12 knjiga. Dobitnica je nagrade Research Excellence Award (2018) kojim ju je matično sveučilište nagradilo za izvrsnost i produktivnost u istraživačkome radu. Više informacija na poveznici.


Fotografija: HRT

Prof. dr. sc. Karol Visinko: Primjena strategija čitanja u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika i književnosti

Profesorica Karol Visinko redovita je profesorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na kojemu predaje obvezne metodičke kolegije: Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti te Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja. Ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika, Čitanje i pisanje u školi. Predmet je njezine znanstvene i stručne djelatnosti metodička izobrazba učitelja za jezični i književni odgoj i obrazovanje djece i mladeži te recepcija i interpretacija hrvatske i svjetske književnosti za djecu i mladež. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata među kojima se izdvaja znanstveni projekt Recepcija hrvatske dječje priče na kojemu je bila glavni istraživač. Od 2014. do 2019. sudjelovala je u znanstvenome projektu Narativni diskursi – spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta. Autorica je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova te desetak knjiga. Radovi su joj prevedeni na talijanski, engleski i slovenski jezik.


 

Fotografija: MEGAHR

Prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić:  Snaga koncentričnih krugova čitateljske sposobnosti: dubinsko čitanje popularnoznanstvenih tekstova

Anita Peti-Stantić redovita je profesorica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnost Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu.
Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te održala nekoliko pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Osim znanstvenih monografija autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog. Akademsku godinu 2009./2010. provela je u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi gdje je kao Fulbrightova stipendistica radila na projektu The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages. Od 2017. vodi četverogodišnji istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture. Anita Peti-Stantić čitanjem se praktično i teorijski bavi već dvadesetak godina, a o tome je napisala i knjigu: Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitalačke sposobnosti.

Više informacija na poveznici.


Foto: cssr.news

P. Andrzej S. Wodka: The Bible and reading rituals. Why read what’s already been read?

Andrzej S. Wodka rođen je u Poljskoj 1959. Završivši  studij i licencijat za Sveto pismo na Papinskom biblijskom institutu (Biblicum), radio je kao učitelj, trener i stručni pastor redemptorist u Poljskoj. Biblijsku teologiju doktorirao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Godine 1997.  zaposlio se na  Alphonsiani – Višem institutu za moralnu teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, gdje je od 2015. redoviti profesor biblijske etike.
Od 2013. predsjednik je Akademije  Alphonsiana.  Između 2014. i 2018. bio je i potpredsjednik, a potom i predsjednik Odbora predsjednika i dekana Rimskog papinskog teološkog fakulteta. Od 2015. do 2018. bio je potpredsjednik Rimske unije crkvenih knjižnica (URBE). Od 2017. među stručnjacima je Agencije Svete Stolice za procjenu i promicanje kvalitete na crkvenim sveučilištima i fakultetima (AVEPRO).
Papa Franjo imenovao ga je 5. lipnja 2018. predsjednikom Agencije za ocjenu i promicanje kvalitete na crkvenim sveučilištima i fakultetima – AVEPRO – na petogodišnje razdoblje (2018. –2023.).

 

 

Važni datumi:

do 15. rujna 2021. – predaja sažetaka
1. listopada 2021. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
11. studenoga 2021. održavanje skupa
20. prosinca 2021. – dostava cjelovitoga rada za objavljivanje u zborniku radova sa skupa

KONTAKT

E-mail: citanje2021@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 3706 617

ZBORNIK RADOVA

Zbornik možete prelistati OVDJE.

Hrvatsko katoličko sveučilište