Novosti

Papa Franjo ažurira norme o težim crkvenim deliktima

Sveti Otac mijenja “Norme o deliktima protiv vjere i ozbiljnijim deliktima”, označavajući daljnju fazu u Papinim naporima protiv najtežih zločina koji ranjavaju Crkvu.   Papa Franjo objavio je novu verziju “Norma o deliktima rezerviranim za Kongregaciju za nauk vjere” (Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis), koje se tiču “delicta...

Više >

Stručni skup “Dobrobit maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi – trenutno stanje i perspektive”

Na HBK 25. listopada održan je stručni skup za nad/biskupijske povjerenike za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba povodom Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta pod nazivom: „Dobrobit maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi – trenutno stanje i perspektive“. Povjerenstvo HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba je na svojoj drugoj sjednici 1. lipnja donijelo odluku o...

Više >

Novi izborni predmeti

Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba u suradnji s Odjelom za psihologiju predstavlja dva nova izborna predmeta u zimskom semestru za studente preddiplomskih sveučilišnih studija povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije. Prvi izborni predmet Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba obuhvaća upoznavanje osnovnih pojmova o oblicima zlostavljanja i...

Više >

Međunarodna konferencija “Naše zajedničko poslanje u zaštiti djece Božje”

Međunarodna konferencija o zaštiti djece i ranjivih odraslih osoba u Crkvama Srednje i Istočne Europe “Naše zajedničko poslanje u zaštiti djece Božje” održana je u Varšavi od 19. do 22. rujna 2021. u organizaciji Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika i Poljske biskupske konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo više članova Papinskog povjerenstva za...

Više >

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr