Riječ voditeljice Centra

Postmoderno društvo obilježeno je razvojem različitih oblika nasilja na svim razinama društvenog funkcioniranja, kako na individualnoj, tako i na obiteljskoj te institucionalnoj razini. Najugroženiji među nama su upravo oni koji se sami ne mogu braniti. To mogu biti djeca, mladi, ali i svi on koji se nisu u mogućnosti zauzeti za sebe. Svi oni sami mogu direktno ili indirektno biti žrtve različitih oblika nasilja.

Svijest o nužnosti suočavanja s tim problemom je pridonijela osnivanju Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Centar će kroz svoj znanstveni i stručni rad pomoći u smanjenju rizika od svih oblika nasilja kao i promicanje dobrobiti svih ranjivih osoba: od djece do odraslih. Djelovanje Centra je također i preventivne naravi kroz različite oblike edukacija koje su namijenjene studentima visokih učilišta, stručnjacima zaposlenim u odgojno-obrazovnim institucijama, svećenicima, redovnicama i redovnicima te svim djelatnicima u crkvenim i društvenim institucijama. Cilj nam je podizanje svijesti i prepoznavanje važnosti uočavanja različitih vrsta zlostavljanja i zanemarivanja te koje korake je potrebno poduzeti ukoliko se isto dogodi.

Djelovanje Centra kroz različite oblike edukacija je u pravcu senzibiliziranja svih koji rade s djecom, mladima ili ranjivim odraslim osobama u svrhu smanjenja rizika od pojavnosti svih oblika nasilja na individualnoj, obiteljskoj ili pak institucionalno-društvenoj razini.

Osnivač Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba jest Hrvatsko katoličko sveučilište, uz podršku njemačke zaklade Kindermissionswerk Die Sternsinger. Centar je osnovan po uzoru Instituta za Antropologiju Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu.

Dr. sc. Anita Dučkić Sertić

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište