Djelatnici Centra

 

Marina Šijaković – voditeljica Centra
Teologinja, učitelj mentor i dugogodišnja voditeljica županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja đakovačkog područja. Završila program „Diploma in Safeguarding“ i „Licentiate in Safeguarding“ Centra za zaštitu djece (CCP) pri Pontifikalnom sveučilištu Gregoriana, Rim. Nakon petnaest godina rada u osnovnoj školi priključuje se timu Centra. Sudjelovala na stručnim skupovima s temom zaštite djece i maloljetnika te izvodila predavanja i radionice za različite skupine na istom području. Sudjeluje u radu Povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih osoba pri HBK kao tajnica, također je i tajnica Metropolijskog ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

 

 


 

Jelena Zadro – program manager
Psihologinja, vanjska suradnica na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i stručna suradnica Centra za psihološko savjetovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima iz područja psihologije te izvodi stručna predavanja i radionice za različite dobne skupine. Sudjeluje na projektima koji imaju za cilj educirati javnost o važnosti mentalnog zdravlja te je niz godina bila savjetovateljica za psihološku podršku i pravno informiranje za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Dobitnica je priznanja Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta za najbolji akademski uspjeh i najbolji diplomski rad u akademskoj 2018./2019. godini. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

 

 


 

Damjan Kovač – stručni suradnik
Magistrirao je teologiju na KBF-u u Đakovu . Četvrtu godinu studija je proveo je na Sveučilištu u Augsburgu u Njemačkoj. Trenutno je student poslijediplomskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu bSveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u edukacijama s temom zaštite maloljetnika. U Centru je, uz ostale dužnosti, prvenstveno odgovoran za administrativni dio poslova.

 


Stručna supervizija rada Centra:

 

Josip Bošnjaković – znanstveni suradnik
Docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svećenik, psiholog i psihoterapeut-transakcijski analitičar. Voditelj je bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Pri Savjetovalištu provodi psihoterapiju s pojedincima i bračnim parovima, te je voditelj različitih projekata usmjerenih na dobro pojedinca, obitelji te ranjivih skupina. U svom doktorskom istraživanju bavio se temom adolescenata odraslih u ratnim i poratnim okolnostima. U znanstvenim istraživanjima nastavlja se baviti tematikom koja se odnosi na obitelj te temama koje su usko vezano uz savjetovanje i psihoterapiju (empatija, suosjećanje, milosrđe) Član je Povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih osoba pri HBK i predsjednik Metropolijskog ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Predsjednik je Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Vanjski je suradnik u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Sudjelovao je na više simpozija, kongresa i skupova s tematikom zaštite djece i mladih.

 


Sanda Dobrovoljski Smoljo – znanstvena suradnica
Nakon studija teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu postigla je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu je akademski stupanj bakalaureata, magisterija i doktorata iz dubinske psihologije. Stažiranje iz kliničke psihologije i psihijatrije završila je u Rimu. Voditeljica je Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, te stručni suradnik Ureda za brak i obitelj. Od akademske godine 2019./2020. uposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na katedri filozofije. Od 2016. godine vanjski je suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 2016. do 2019. predavala je na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Teološko-filozofskom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Stručni je suradnik Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji za grupnog analitičara na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Član je nekoliko društava i povjerenstava: Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske Nadbiskupije, Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH, Europskog društva za katoličku teologiju, te član Instituta za grupnu analizu u Zagrebu.

 

 


Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr