Djelatnici Centra

dr. sc. Anita Dučkić Sertić, voditeljica Centra

Anita Dučkić Sertić, doktorica znanosti, sveučilišna specijalistica psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, diplomirana katehistica, logoterapeut te registrirani izmiritelj pri Ministarstvu Pravosuđa.

Njezin znanstveno-istraživački rad vezan je uz izučavanje uloge duhovnosti u očuvanju mentalnog zdravlja i u procesu oporavka od ovisnosti i drugih kriza, te uz proučavanje različitih dimenzija bračnog i obiteljskog funkcioniranja. U svom profesionalnom radu usmjerena je na razvoj duhovne prakse u okviru pomažućih profesija u Hrvatskoj te integraciju duhovnosti u savjetovališni rad s različitim kategorijama korisnika. Dosadašnji rad joj se temeljio na individualnom, partnerskom, obiteljskom i grupnom radu s klijentima, te na integriranju duhovnih pitanja u savjetovanju. Ta pitanja razvijaju senzibilitet kod klijenata što im daje mogućnost da govore o smislu i svrsi života te im pruža mogućnost izražavanja i definiranja što ih pokreće. Sve to pomaže u razvoju otpornosti na buduće krizne situacije kao i razvoju unutarnje kohezije unutar obitelji.

Sudjelovala je na većem broju domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova te je objavila nekoliko znanstvenih radova u kojima je predstavila rezultate svojih istraživanja o doprinosu duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima te o ulozi duhovnosti u liječenju i rehabilitaciji ovisnika.


Jelena Zadro – program manager

Psihologinja, naslovna asistentica na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima iz područja psihologije te izvodi stručna predavanja i radionice za različite skupine sudionika. Sudjeluje na projektima koji imaju za cilj educirati javnost o važnosti mentalnog zdravlja te je niz godina bila savjetovateljica za psihološku podršku i pravno informiranje žrtava kaznenih djela i prekršaja. Dobitnica je nekoliko priznanja Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta tijekom diplomskog studija. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.


Damjan Kovač – stručni suradnik

Magistrirao je teologiju na KBF-u u Đakovu. Četvrtu godinu studija  proveo je na Sveučilištu u Augsburgu u Njemačkoj. Trenutno je student poslijediplomskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u edukacijama s temom zaštite maloljetnika. U Centru je, uz ostale dužnosti, prvenstveno odgovoran za administrativni dio poslova.

 

 


Stručna supervizija rada Centra:

 

Josip Bošnjaković – znanstveni suradnik
Docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svećenik, psiholog i psihoterapeut-transakcijski analitičar. Voditelj je bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Pri Savjetovalištu provodi psihoterapiju s pojedincima i bračnim parovima, te je voditelj različitih projekata usmjerenih na dobro pojedinca, obitelji te ranjivih skupina. U svom doktorskom istraživanju bavio se temom adolescenata odraslih u ratnim i poratnim okolnostima. U znanstvenim istraživanjima nastavlja se baviti tematikom koja se odnosi na obitelj te temama koje su usko vezano uz savjetovanje i psihoterapiju (empatija, suosjećanje, milosrđe) Član je Povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih osoba pri HBK i predsjednik Metropolijskog ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Predsjednik je Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Vanjski je suradnik u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Sudjelovao je na više simpozija, kongresa i skupova s tematikom zaštite djece i mladih.

 


Sanda Dobrovoljski Smoljo – znanstvena suradnica
Nakon studija teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu postigla je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu je akademski stupanj bakalaureata, magisterija i doktorata iz dubinske psihologije. Stažiranje iz kliničke psihologije i psihijatrije završila je u Rimu. Voditeljica je Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, te stručni suradnik Ureda za brak i obitelj. Od akademske godine 2019./2020. uposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na katedri filozofije. Od 2016. godine vanjski je suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 2016. do 2019. predavala je na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Teološko-filozofskom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Stručni je suradnik Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji za grupnog analitičara na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Član je nekoliko društava i povjerenstava: Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske Nadbiskupije, Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH, Europskog društva za katoličku teologiju, te član Instituta za grupnu analizu u Zagrebu.

 

 


Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište