Novosti

U Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci je održana edukacija “Promicanje dobrobiti maloljetnika i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”

U Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci 30. lipnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba je održao edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”  – „Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba“. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra. Na...

Više >

Međunarodna konferencija: „Prijava zlostavljanja. Obveze, dileme i stvarnost“

Međunarodna konferencija o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba (International Safeguarding Conference – ISC 2022) pod nazivom „Prijava zlostavljanja. Obveze, dileme i stvarnost“ održana je u Rimu od 20. do 22. lipnja 2022. na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Na početku konferencije dr. Hans Zollner, predsjednik Instituta za antropologiju na Papinskom sveučilištu...

Više >

U Zagrebu održana edukacija “Promicanje dobrobiti maloljetnika i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”– Modul 1

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 4. lipnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena...

Više >

Edukacija za odgajateljice u katoličkim vrtićima “Promicanje dobrobiti maloljetnika i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”– Modul 1

U župi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Splitu 28. svibnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. Djelatnicama i odgojiteljicama katoličkih vrtića predstavljena je misija i...

Više >

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište