Programi Centra

 

Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba planira organizaciju različitih programa poput izbornih kolegija namijenjenih studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkih bogoslovnih fakulteta te organizaciju seminara, predavanja i radionica namijenjenih raznim ciljnim skupinama.

 


 

 

 

Izborni kolegiji na HKS-u

 • Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba

Cilj kolegija je polaznicima osvijestiti važnost preventivnog djelovanja te pružiti temeljnu naobrazbu o oblicima zlostavljanja i zanemarivanja djece, mladih i odraslih ranjivih osoba. Polaznici će spoznati konstrukte dobrobiti i dostojanstva odrastanja. Razmatrat će uzroke i posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece i odraslih ranjivih osoba. Polaznici će moći razvijati vještinu prepoznavanja i razlikovanja elemenata nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i vještinu prepoznavanja rizičnih te zaštitnih čimbenika kod djece, mladih i odraslih ranjivih osoba. Spoznat će prava djece i ranjivih osoba. Polaznici će razmatrati konstrukt moći u institucijama te specifičnosti zlostavljanja i zanemarivanja djece i odraslih ranjivih osoba u Crkvi. Polaznici će kroz seminarski rad obraditi izabranu temu iz područja zaštite i dobrobiti djece i ranjivih osoba te će naučiti o različitim oblicima skrbi o preživjelima/žrtvama i zlostavljačima.

 • Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba

Kroz kolegij polaznici će osvijestiti važnost interdisciplinarnog pristupa u zaštiti djece te promicanju dobrobiti među ranjivim osobama. Promotrit će položaj djeteta u njegovom razvoju s obzirom na ulogu u društvu, obitelji i Crkvi. Upoznat će se s načinima pristupanja žrtvama/preživjelima kao i osobama koje čine zlostavljanje. Polaznici će usvojiti različite oblike preventivnog djelovanja u društvu i Crkvi s nakanom promicanja dostojanstva djece i ranjivih osoba. Promatrat će specifičnosti djelovanja u civilnom društvu i u Katoličkoj Crkvi s perspektivom međuinstitucionalne suradnje. Moći će razlikovati psihičke bolesti od pitanja zla. Polaznici će kroz seminarski rad obraditi izabranu temu iz područja preventivnog djelovanja s ciljem zaštite i dobrobiti djece i ranjivih osoba te će promišljati o pitanju oprosta i praštanja osobama koje su počinile zlostavljanje.

 • Empatija i suosjećanje

Kolegij obuhvaća upoznavanje koncepata empatije i suosjećanja te njihovo razlikovanje od drugih sličnih koncepata u psihologiji. Kroz kolegij polaznici će razmatrati konstrukte empatiju i suosjećanje kroz perspektivu neuroznanosti i interpersonalnih odnosa. Usvajat će adekvatne načine rješavanja sukoba putem empatije i suosjećanja. Promišljat će o doprinosu duhovnosti u razumijevanju empatije i suosjećanja. Upoznat će konstrukte samo-suosjećanja i milosrđa te integrirati empatiju, suosjećanje i milosrđe u širi kontekst razumijevanja interpersonalnih odnosa. Polaznici će naučiti primijeniti odgovarajući pristup za rješavanje konflikata i teških životnih situacija te će spoznati ulogu empatije i suosjećanja u dobrobiti ranjivih osoba. Polaznici će napisati seminarski rad o izabranoj temi iz područja empatije i suosjećanja te se promišljati vode li empatija i suosjećanje uvijek do poželjnih ishoda.


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formacija

   • formativni programi za osobe koje se pripremaju za zanimanja/zvanja u kojima će biti izloženi radom sa djecom i ranjivim osobama
   • trajna formacija svećenika, redovnica i redovnika
   • obvezno stručno usavršavanje vjeroučitelja, kateheta i odgajatelja u predškolskim ustanovama na županijskim, međužupanijskim i državnim razinama
   • edukacije i seminari za djelatnike u pastoralu u Crkvi u Hrvatskoj

 


 

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište