U Riječkoj nadbiskupiji su 09. i 10. ožujka 2023. godine održane dvije cjelodnevne edukacije Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Predavači na edukacijama su bili stručna suradnica i supervizorica Centra dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski te voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić.

Uvodni dio edukacije 09. ožujka je protekao u predstavljanju misije i vizije Centra te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavačica. Na edukaciji su sudjelovali svećenici Riječke nadbiskupije, njih preko 30, koji vrše svoju svećeničku službu više od 10 godina. Uz njih je na edukaciji sudjelovao i Riječki nadbiskup Mate Uzinić..

O temi “Granice u odnosima” je govorila voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić. Zatim je nastavila s predavanjem pod nazivom “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika”. Predavanje je bilo popraćeno interaktivnom radionicom.

Nakon pauze je stručna suradnica i supervizorica Centra dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski govorila o temi “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama” što je tema veoma važna za unutarcrkvene odnose. Potom je na red došla tema “Kako dalje nakon zlostavljanja?” koju je također održala dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski, a nakon nje je dr. sc. Anita Dučkić Sertić pozvala sudionike da ispune evaluacijske upitnike, podijelila im potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija bila zaključena.

Edukacija koja se održala 10. ožujka je bila namijenjena za dio djelatnika Riječke nadbiskupije, naime njih 26. Uvodni dio je obilježilo uzajamno predstavljanje Centra i sudionika. Prvo predavanje pod nazivom “Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup” je održala dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski. Nakon nje je nastavila dr. sc. Anita Dučkić Sertić s temom “Granice u odnosima” koju je popratila interaktivna radionica.

Po završetku pauze je uslijedilo predavanje “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika” koje je održala dr. sc. Anita Dučkić Sertić. Potom je o temama “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama” te “Kako dalje nakon zlostavljanja” govorila dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski. Potom su sudionici komentirali sadržaj edukacije, govorili o mogućim daljnjim koracima te ispunili evaluacijske upitnike. Dodijeljene su im potvrde o sudjelovanju na edukaciji. Cilj govora o ovim temama jest podizanje razine svijesti te povećanje senzibilnosti u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja.