Novosti

Edukacija o zaštiti djece i ranjivih osoba za roditelje katoličkih skauta

U Riječkoj nadbiskupiji je 20. svibnja 2023. godine održana edukacija Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Predavačica na edukaciji je bila voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić. Uvodni dio edukacije je protekao u...

Više >

Edukacija za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije – Slavonski Brod i Vukovar

U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji su 27. studenog 2023. godine održane dvije edukacije Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “ Edukacije za svećenike i redovnike o prevenciji i zaštiti maloljetnika u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. I. edukacija”. Edukacije su održane u Slavonskom Brodu i Vukovaru. Slavonski Brod Na edukaciji u Slavonskom Brodu su...

Više >

Održan stručni skup “Zaštita maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi” na HKS-u

U ponedjeljak 20. studenog 2023. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održao se stručni skup za nad/biskupijske povjerenike „Zaštita maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi“ u organizaciji Povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Pozdravnu riječ održao...

Više >

Edukacija za svećenike subotičke biskupije

U Subotičkoj biskupiji je 13. studenog 2023. godine održana edukacija Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba za svećenike Subotičke biskupije. Na edukaciji je sudjelovao i novoizabrani biskup Subotičke biskupije mons. Ferenc Fazekas. Uvodni dio edukacije je protekao u predstavljanju safeguardinga, kratkog uvoda u temu te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavača. ...

Više >

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište