Novosti

Pozdravni govor rektora Tanjića prigodom blagoslova Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Želim da se nadahnjujete na poruci milosrdnog Samaritanca kojega ste odabrali za svog zaštitnika, sa željom i porukom da se učinite bližnjima, a time već sada baštinite i život vječni. Sv. Filip Neri: «Činite dobro, ako možete» – rekao je u svom govoru rektor Tanjić.

Više >

Blagoslov i otvorenje Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u srijedu, 26. svibnja 2021. održat že se blagoslov i otvorenje Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba.

Više >

Održano predavanje: Dobrobit maloljetnika i formacija

Zagreb 7. travnja 2021. u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu na redovitom Provincijskom kapitulu franjevaca trećoredaca mr.sc. Marina Šijaković, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, održala je predavanje pod nazivom “Dobrobit maloljetnika i formacija“. Najprije je prikazala i definirala vrste zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba (fizičko,...

Više >

Susret s djelatnicima Sveučilišita

U četvrtak, 18. veljače 2021. održan je susret sa stalnim zaposlenicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta posredstvom platforme MS Teams. Susret je započeo zajedničkom molitvom koju je predvodio sveučilišni kapelan vlč. Odilon Singbo. Sveučilišni kapelan svoj je nagovor temeljio na jučerašnjem Evanđelju po Mateju u kojem se ističe skrovitost u radu, ali i u životu: “Ti...

Više >

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr