Novosti

Edukacija o zaštiti djece i ranjivih osoba u Centru za rehabilitaciju Zagreb

Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba je 29. siječnja 2024. godine održaoo edukaciju  pod nazovim “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba” u Centru za rehabilitaciju Zagreb Predavačice na edukaciji su voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić te program managerica Centra Jelena...

Više >

Gostujuća predavanja na kolegiju Uvod u zaštitu i dobrobiti djece i ranjivih osoba

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu su održana dva gostujuća predavanja na kolegiju Uvod u zaštitu i dobrobiti djece i ranjivih osoba u organizaciji Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Prvo predavanje se odvilo 21. studenog 2023. godine gdje je pozvana predavačica bila gospođa Susanne Brenner-Büker iz njemačke zaklade Die Sternsinger. Ona je u svom predavanja...

Više >

Edukacija o zaštiti djece i ranjivih osoba za roditelje katoličkih skauta

U Riječkoj nadbiskupiji je 2. prosinca 2023. godine održana edukacija Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Predavačica na edukaciji je bila voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić. Uvodni dio edukacije je protekao u...

Više >

Edukacija za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije – Slavonski Brod i Vukovar

U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji su 27. studenog 2023. godine održane dvije edukacije Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “ Edukacije za svećenike i redovnike o prevenciji i zaštiti maloljetnika u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. I. edukacija”. Edukacije su održane u Slavonskom Brodu i Vukovaru. Slavonski Brod Na edukaciji u Slavonskom Brodu su...

Više >

Osnivač i partneri Centra

Osnivač Centra: 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

Partneri Centra:

Centar za zaštitu djece, Gregoriana, Rim, Italia

Dječja dobrotvorna organizacija, Aachen, Njemačka

 

Kontakt

Telefon: +385 (0)1 370 66 67
Fax: +385 (0)1 370 66 01
E-mail: centarzadobrobit@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište