U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji su 5. veljače 2024. godine održane dvije edukacije Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “ Edukacije za svećenike i redovnike o prevenciji i zaštiti maloljetnika u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. II. edukacija”. Edukacije su održane u Osijeku i Vukovaru.

 

Vukovar

Na edukaciji u Vukovaru su sudjelovali voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić te stručni suradnik Centra Damjan Kovač, mag. theol. te mr. sc. Dario Hrga, nadbiskupijski povjerenik za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba i djelatnik Međubiskupijskog suda I. stupnja u Đakovu.

Uvodni dio edukacije je protekao u pozdravima, predstavljanju misije i vizije Centra te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavača. Na edukaciji su sudjelovali svećenici vukovarskog i vinkovačkog dekanata.

O temi “Granice u odnosima” je govorila voditeljica Centra Anita Dučkić Sertić. Tema  je započela upitnicima o osobnim granicama koje su sudionici ispunjavali te su na temelju svojih rezultata za sebe mogli provjeriti kako stoje s vlastitim granicama. Nakon upitnika je uslijedilo predavanje.

Zatim je stručni suradnik Centra Damjan Kovač govorio o temi “Počinitelji zlostavljanja”. Predavanje je popraćeno interaktivnom radionicom nadahnutom vježbama iz transakcijske analize.

Posljednje predavanje je održao nadbiskupijski povjerenik Dario Hrga. Naslov predavanje je bio “Kanonsko pravo i seksualno zlostavljanje”. Po predavanju su uslijedila brojna pitanja.

U konačnici, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike te dobili personalizirane potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija bila zaključena. Cilj govora o ovim temama jest podizanje razine svijesti službenika Crkve te povećanje senzibilnosti u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Osijek

Predavači na edukaciji u Osijeku su bili program managerica Centra Jelena Zadro, mag. psych., Marina Šijaković, lic. safeg., alumna Instituta za antropologiju, Gregoriana, Rim, te dr. sc. Zdenko Ilić, sudski vikar i profesor na KBF-u u Đakovu

Uvodni dio edukacije je protekao u predstavljanju safeguardinga, kratkog uvoda u temu te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavača. Na edukaciji su sudjelovali svećenici osječkog dekanata.

O temi “Granice u odnosima” je govorila program managerica Centra Jelena Zadro. Tema  je započela upitnicima o osobnim granicama koje su sudionici ispunjavali te su na temelju svojih rezultata za sebe mogli provjeriti kako stoje s vlastitim granicama. Nakon upitnika je uslijedilo predavanje. Potom je Marina Šijaković govorila o temi “Izgradnja kulture zaštite: pojedinci, zajednice i ustanove” u kojem je kroz tripodni model relacijske sigurnosti objasnila kako je zaštita maloljetnika nužno poslanje  za sve članove zajednice, a putem rada i rasprave na konkretnom slučaju na koji način zlostavljači manipuliraju u različitim fazama procesa.

Zatim je sudski vikar Zdenko Ilić govorio o temi “Kanonsko pravo i seksualno zlostavljanje”. Izložene teme su bile popraćene brojnim pitanjima i konkretnim primjerima.

U konačnici, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike te dobili personalizirane potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija u Đakovu bila zaključena.

Kroz interaktivna predavanja, radionice i prostor za pitanja i diskusiju sudionici su dobili uvid u osnovne elemente zaštite maloljetnika ali i sami predložili teme i područja koja su aktualna. Edukacija se sastoji od 2 poludnevna formativna susreta u 6 gradova na području Đakovačko- osječke nadbiskupije, a namijenjena je za sve dijecezanske i svećenike i redovnike te za sve kapelane i djelatnike središnjih nadbiskupijskih ustanova.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište