U Salezijanskoj osnovnoj školi u Zagrebu 24. kolovoza 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”  – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. U uvodnom dijelu edukacije sudionicima je predstavljena misija i vizija Centra. Na ovoj edukaciji su sudjelovale djelatnice i djelatnici Salezijanske osnovne škole.

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković održao je predavanje pod nazivom “Dostojanstvo ljudske osobe – interdisciplinarni pristup” u kojem je dan pregled razvoja shvaćanja dostojanstva čovjeka. Jelena Zadro, mag. psych. održala je predavanje “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika” koje je potaklo raspravu i interakciju sudionika.

U drugom dijelu sudionici su podijeljeni u smanje skupine prema svojim ulogama u radu škole. Sudionici su radili na nekoliko slučajeva gdje su morali prepoznati vrste zlostavljanja, posljedice i zaštitne i rizične čimbenike, kako reagirati kada prime prijavu, koji su dokumenti važni za zaštitu ranjivih osoba i kako ih implementirati u rad škole te kako dizajn prostora može biti jedan od zaštitnih čimbenika.  Nakon rada u manjim skupinama, predstavnici su objasnili zadatak svoje skupine i do kojih su zaključaka došli.

Cilj ove uvodne teme je omogućiti podizanje razine svijesti te povećati osjetljivost za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja. 

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.