U Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci 30. lipnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba je održao edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi”  – „Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba“. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra. Na ovoj edukaciji su sudjelovale djelatnice i djelatnici Salezijanske klasične gimnazije.

Damjan Kovač, mag. theol., održao je predavanje pod nazivom: “Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup” u kojem dao pregled razvoja shvaćanja dostojanstva čovjeka. Mr. sc. Marina Šijaković je imala predavanje „Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika“ koje je potaklo raspravu i interakciju sudionika.

U drugom dijelu sudionici su podijeljeni u smanje skupine prema svojim ulogama u radu škole. Sudionici su radili na nekoliko slučajeva gdje su morali prepoznati vrste zlostavljanja, posljedice i zaštitne i rizične čimbenike, kako reagirati kada prime prijavu, koji su dokumenti važni za zaštitu ranjivih osoba i kako ih implementirati u rad škole te kako dizajn prostora može biti jedan od zaštitnih čimbenika.  Nakon rada u manjim skupinama, predstavnicu su objasnili svoje zadatke (svaka skupina je imala drugačiji slučaj) i do kojih su zaključaka došli.

Cilj ove uvodne teme je omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište