Kontakti za medije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ili za Hrvatsko katoličko sveučilište, molimo Vas da kontaktirate našu službu za odnose s javnošću:

Hrvatsko katoličko sveučilište
Ilica 242
10000 Zagreb

e-mail: pr@unicath.hr
telefon: 01/370 66 00
faks: 01/370 66 01

Voditeljica službe za odnose s javnošću: Suzana Obrovac Lipar

 

Hrvatsko katoličko sveučilište