Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Digit-Heal

  • Digit-Heal – about us

    Digital healthcare ethics laboratory (Digit-HeaL) is a research unit of the Catholic University of Croatia engaged in analysis of the ethical, social and legal aspects of digital technologies (i.e. Big data, Artificial intelligence etc.) use in healthcare. Digit-HeaL laboratory assembles interdisciplinary research group that will contribute to a constructive ethical reflexion and social analysis. The […]

    ... Više
  • Digit-Heal – o nama

    Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput Velikih podataka, Umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi. Digit-HeaL laboratorij okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu, koja će pridonijeti konstruktivnoj etičkoj refleksiji i društvenoj analizi. Primarni cilj istraživačke […]

    ... Više