U petak, 9. prosinca 2022. na Hrvatskom Katoličkom sveučilištu u organizaciji Odjela za povijest i Kluba studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta Homo Volans održan je znanstveno-stručni skup Ususret euru – Hrvatska monetarna povijest. Znanstveno-stručni skup za cilj je imao pribliožiti studentima i svim zainteresiranima numizmatiku kao pomoćnu povijesnu znanost te u okvirima akademske rasprave ukazao na pojedine aspekte monetarne povijesti i povijesti uporabe novca u hrvatskim zemljama.

Pozdravnu riječ uputio je pročelnik Odjela za povijest izv. prof. dr. sc. Mario Kevo koji je pohvalio inicijativu studenata te dao kratki pregled razvoja novca kao sredstva razmjene roba.

Prvo izlaganje održala je prof. dr. sc. Mirjana Matijević – Sokol koja je dala uvod u temu skupa i povijesni pregled numizmatike u Hrvatskoj te se u svojem izlaganju posebno osvrnula na ključne osobe hrvatske numizmatike.

Drugo izlaganje održao je dr. sc. Tomislav Bilić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Gospodin Bilić predstavio je povijesne izvore koji donose podatke o uporabi kunina krzna kao sredstva plaćanja posebne namjene tijekom srednjovjekovlja te opisao proces formiranja velikog nacionalnog monetarnog narativa.

Treće izlaganje o novcu Dubrovačke Republike održao je numizmaičar Zlatko Viščević. Gospodin Viščević dao je pregled novca odnosno novčanih jedinica kovanih u Dubrovačkoj Republici te se osvrnuo na svetačke prikaze na njima.

Posljednje izlaganje održali su s Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Vladimir Geiger i dr. sc. Suzana Leček, autori knjige Bog čuva Jugoslaviju! koja se bavi političkom i ideološkom pozadinom dizajna ikonografije Kraljevine SHS / Jugoslavije. Autori su se u izlaganju osvrnuli na „nacionalni novac“ 19. i 20. stoljeća te dali ikonološku analizu novčanica odnosno uporabu motiva ljudi, prostora i vremena na njima.

Nakon izlaganja uslijedila su pitanja iz publike.

Hrvatsko katoličko sveučilište