Magistra komunikologije Antonela Zora Rezo objavila je znanstveni rad pod nazivom “Public Relations Principles for the Digital Communication in a Local Crisis” u zborniku radova međunarodne konferencije Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, koji je objavljen u prosincu ove godine. Objavljeni znanstveni rad Antonela Zora Rezo je objavila na temelju istraživanja provedenoga za potrebe diplomskoga rada koji je obranila u lipnju 2021. godine. Također, diplomski rad magistre Rezo pod nazivom “Krizno komuniciranje – zagađenje vode u Slavonskom Brodu – studija slučaja” ušao je u finale za ovogodišnju dodjelu nagrade Mlada nada Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji za koju je bilo najviše prijavljenih radova. Suautorice rada su doc. dr. sc. Marijana Togonal i doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, koje su ujedno i mentorice odnosno komentorice diplomskoga rada. Antonela Zora Rezo je od kolovoza 2021. godine zaposlena kao stručna suradnica za međunarodnu suradnju na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište