U sklopu svečane proslave 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu održava se znanstveni kolokvij „Vjera i kultura”.
Prvo predavanje „Kršćanska sadašnjost – tradicija i modernitet” održao je prof. dr. sc.  Stjepan Kušar s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Polazeći od „Turčinovićeva pravila” – „trebamo naći puta da se angažiramo, a da se ne poreknemo” – predavač je posebno ukazao na za kršćanstvo i za Crkvu plodan spoj tradicije i moderniteta u djelovanju KS-a.
Dok je u prošlosti socio-kulturni ambijent u kojem se našla Crkva bio uglavnom religijski homogen ili su svjetonazorske pozicije bile jasne i razgraničene, danas smo suočeni s naglašeno pluralističkim, donekle kakofonijskim ambijentom nastalim uglavnom zbog priznanja legitimnosti svake kulturne tradicije. Današnje naše društvo, a po svemu sudeći još više ono buduće, bit će sve manje religijski homogeno, i to kako zbog migracija tako i zbog priznanja da svaki pojedinac i svaka zajednica ili skupina u društvu imaju pravo tragati za istinom, nalaziti je i živjeti s tim u skladu, ustvrdio je predavač, te naglasio kako se temeljem toga Kršćanskoj sadašnjosti nameće zadaća repozicioniranja u novom ambijentu i u novim materijalnim i kulturnim okolnostima. „Polje budućih mogućnosti koje su pred nama u kršćanskoj vjeri naznačeno je Kristovim evanđeljem, to je projekt koji Bog ima s čovječanstvom. To je put KS-a. Ono što je bitno u promjenjivim odnosima danas, KS nema nad sobom one koji vole sve kontrolirati, već je stavljena na polje širokih mogućnosti i izazova.”
Podsjetio je kako je KS započela iz poruke Drugoga vatikanskog koncila kojemu je bilo „na srcu spojiti kršćansku tradiciju i modernitet i pokazati kako kršćanska tradicija može biti validni, nezaobilaziv prilog u izgradnji modernoga vremena. Ta ideja je u srži KS-a od početka, i danas bi trebalo promisliti kako je ostvariti.”
Neće biti kršćanskih vrijednosti, ako ne bude ljudi kojima su one „ušle pod kožu”, koji su za njih spremni živjeti. Dakle, kršćanske vrijednosti neće se prenositi indoktrinacijom, one mogu živjeti samo iz kršćanskog djelovanja. U protivnom i one će ostati relikt prošlosti, rekao je Kušar, te poželio da KS u novome vremenu nađe način i put da se angažira, da se ne porekne. Dakle, potrebno je zadržati početnu inspiraciju i viziju i pokazati plodnost te vizije, zaključio je.