ZIMSKI ISPITNI ROK AK. GODINE 2011./2012.

23. siječnja 2012. – 17. veljače 2012.

STUDIJ POVIJESTI – I. GODINA STUDIJA

I. termin

II. termin

PREDAVAČ

KOLEGIJ

DATUM I VRIJEME

Dr. sc. Ivan Bulić Historijska geografija 7. veljače 2012. u 15 sati (soba 313) 16. veljače  2012. u 10 sati (soba 313)
Dr. sc. M. Jareb Hrvatska povijest:  1914.-1941. 24. siječnja 2012. u 9 sati 7. veljače 2012.     u 9 sati
Dr. sc. I. Miškulin Hrvatska povijest:  1941. – 1991. 25. siječnja 2012. u 15 sati 9. veljače 2012.     u 15 sati
Dr. sc. I. Miškulin Svjetska povijest:  1914. – 1991. 27. siječnja 2012. u 15 sati 14. veljače 2012.   u 15 sati
Dr. sc. I. Miškulin Stvaranje suverene Hrvatske 24. siječnja 2012.  u 15 sati 8. veljače 2012.     u 15 sati
Dr. sc. J. Neralić Uvod u arhivistiku 30. i 31. siječnja te 1.,2. i 3.  veljače 2012. od 10 sati 17. veljače 2012.   u 10 sati
Dr. sc. A. Pavlović Uvod u filozofiju 23. siječnja 2012. u 10 sati 6. veljače 2012.     u 10 sati
Dr. sc. I. Raguž Uvod u teologiju 2. veljače 2012.   u 10 sati 9. veljače 2012.     u 10 sati
Dr. sc. I. Raguž Središnje teološke teme                               2. veljače 2012.   u 10 sati                                  9. veljače 2012. u 10 sati
Dr. sc. G. Ravančić Internet i mediji u studiju povijesti 3. veljače 2012.   u 9.15 sati 17. veljače 2012. u 9.15 sati

KOLEGIJI IZ  II. SEMESTRA PRVE GODINE STUDIJA  – ISPITNI ROKOVI

(za studente koji ove ispite nisu položili u prethodnoj akademskoj godini )

Dr. sc. D. Vitek Hrvatske zemlje od 16. do 18. stoljeća 23. siječnja 2012. u 17 sati 15. veljače 2012. u 17 sati
Prof. dr. sc. Jasna Turkalj Hrvatske zemlje od 19. st. do 1914. 25. siječnja 2012. u 8 sati  – pismeni26. siječnja 2012. u 8 sati – usmeni

13. veljače 2012. u 8 sati – pismeni14. veljače 2012. u 8 sati – usmeni

 Prof. dr.sc. G. Črpić Uvod u sociologiju

31. siječnja 2012. u 16h

 15. veljače 2012. u 16h

Napomena – ispiti se u Studentskoj službi:

  • prijavljuju najkasnije 3 radna dana prije ispita
  • odjavljuju najkasnije 1 radni dan prije ispita (24 h)

(***npr. odjava u petak za ispit u ponedjeljak)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište