U Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu održavalo se od 30. studenoga do 4. prosinca 2015. godine godišnje plenarno zasjedanje Međunarodne teološke komisije. Tijekom zasjedanja predstavljeni su učinjeni koraci u obradi zadanih tema u protekloj godini te je nastavljen daljnji rad na izradi triju dokumenata: Sinodalnost, Vjera i sakramenti i Sloboda vjerovanja.

Međunarodna teološka komisija 2015.

U srijedu, 2. prosinca članovi Komisije sudjelovali su u Općoj audijencija srijedom nakon koje su se kratko susreli sa Papom Franjom. Među članovima Komisije bio je i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište