U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta Interdisciplinarno istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa 29. ožujka 2014. poduzeta su prva terenska istraživanja žumberačkih sela Stojdraga, Poklek, Kravljak i Novo Selo Žumberačko.

Doc. dr. sc. Luka Šešo vodio je istraživanje tradicijskih vjerovanja, a mag. soc. Damir Miloš istraživanje odnosa prema radu i poslovnih praksi. Na prvom od više planiranih jednodnevnih istraživanja sudjelovali su i studenti druge godine Studija sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Dora Bencerić, Ivana Fijala, Maja Marin, Mateja Milak, Branimir Žagar i Karla Žagi.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište