wise1U okviru projekta Europske unije “Welfare for Improved Social Dimension of Education” (WISE),  u kojem je Hrvatsko katoličko sveučilište partner zajedno s talijanskom organizacijom EDUCatt, Katoličkim sveučilištem Ivana Pavla II iz Lublina u Poljskoj, Sveučilištem Abo Akademi iz Turkua u Finskoj te talijanskim zakladama ANDISU i CRUI održan je 19. i 20. studenoga 2015.  treći redoviti radni sastanak na Katoličkom sveučilištu Ivana Pavla II. u Lublinu u Poljskoj.

Logo ErasmusVoditelj ovog projekta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je doc. dr. sc. Dario Sambunjak, a suradnici su mag. Damir Miloš, mag. Darko Štaudinger i mag. Valentina Šipuš, koja je predstavljala ovu radnu skupinu na sastanku u Lublinu.

 WISE_Lublin

Na sastanku u Lublinu su se analizirali podaci prikupljeni u prvoj fazi istraživanja i koji pokazuju razlike u potrebama i zadovoljstvu uslugama studenata u zemljama u kojima se provodi istraživanje. Primjećeno je da su hrana i financijska podrška općenito važne za kvalitetan studentski život. Dogovoreni su detalji druge faze istraživanja koja obuhvaća provođenje fokus grupa sa studentima i osobama koje su aktivne u provedbi programa pružanja studentskih usluga. U završnoj fazi projekta (lipanj-srpanj 2016.) napravit će se detaljno izvješće i preporuke za dionike obrazovnih sustava u kojima će se stajati koje su potrebe i mogućnosti za poboljšanje socijalne dimenzije studentskog života.

Preporuke će se prezentirati i hrvatskoj javnosti na našem Sveučilištu krajem lipnja ili početkom srpnja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište