logo-dottrina

 
 
Poduzetništvo, ekonomija, mladi i rad tema su VI. festivala socijalnog nauka Crkve pod nazivom “In mezzo alla gente” (Među ljudima) koji se održava u Veroni od 24. do 27. studenoga 2016.  
 
Na Festivalu sudjeluje rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić koji će u petak 25. studenoga održati predavanje tijekom sesije posvećene socijalnom nauku Crkve u Hrvatskoj, Poljskoj i Argentini.
 
U sklopu festivala u subotu 26. studenoga na okruglom stolu “Socijalna doktrina Crkve i interdisciplinarnost”, koji se organizira u povodu 25. godišnjice osnutka Društva, uz rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića sudjeluju profesori Giuseppe Franco (Katoličko sveučilište Eichstätt-Ingolstadt, Njemačka), Markus Kreinke (Teološki fakultet iz Lugana, Italija) i Fernando de la Iglesia SJ (Papinsko sveučilište Gregoriana, Rim, Italija). 
 
 

Detaljan program

 

Hrvatsko katoličko sveučilište