Vlč. Reparinac dobio je zahvalnicu Sveučilišta za sudjelovanje u financiranju Laboratorija za psihologijska istraživanja.

Vlč. Reparinac dobio je zahvalnicu Sveučilišta za sudjelovanje u financiranju Laboratorija za psihologijska istraživanja.

U srijedu 28. kolovoza 2014. Hrvatsko katoličko sveučilište posjetio je vlč. Ivica Reparinac, župnik župe Hrvatskih Mučenika iz Mississauge, Kanad. Velečasni Reparinac i njegovi župljani ugostili su rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željka Tanjića 2013. i 2014. godine. U tim prigodama rektor Tanjić predvodio je trodnevnicu i slavlje Stepinčeva te upoznao župljane s rastom i razvojem našeg Sveučilišta. Župljani su se rado odazvali pozivu vlč. Reparinca i našeg rektora da pomognu financiranje Laboratorija za psihologijska istraživanja. Tako je za Stepinčevo 2014. prikupljena svota od 23.860 kanadskih dolara koji su uloženi u opremanje Laboratorija.

Rektor Tanjić predao je vlč. Ivici Reparincu zahvalnicu Sveučilišta za sudjelovanje u financiranju Laboratorija, zahvalio na dosadašnjom i budućoj potpori te preporučio naše Sveučilište u molitve župljanima Župe Hrvatskih Mučenika.  

Vlč. Reparinac, rektor Tanjić i pročelnica Odjela za psihologiju doc. dr. sc. Marija Šakić Velić razgledali su Laboratorij za psihologijska istraživanja gdje je dr. sc. Šakić Velić velečasnom Reparincu predstavila namjenu i rad Laboratorija.

 

Župa Hrvatskih Mučenika nalazi se Mississaugi. Osnovana je 1977. godine i obuhvaća cijelo područje kotara Peel (gradovi Mississauga, Brampton, Bramalea i Malton).Gradnja crkve i pastoralnog centra započela je u lipnju 1979. godine, a pred kraj iste godine je i dovršena. Crkvu je 6. srpnja 1980. blagoslovio tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Franjo Šeper. U župi se na misnim slavljima aktivno okuplja  velik broj župljana koji rado sudjeluju u svim aktivnostima
Župe.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište