Obavještavaju se studenti koji nisu pristupili pisanju drugog kolokvija iz kolegija Uvod u teologiju te im je odobren ponovni pristup, da svoje pravo mogu ostvariti pristupom pisanja drugog kolokvija u petak, 3. veljače 2017. u 11h u predavaonici 11.