Studentima koji pohađaju predmet “Uvod u bioetiku” (1. god. Psihologija, 2. god. Sociologija; 2. god Povijest) Nastava 17. ožujka 2015., za grupu u 8,00 kao i grupu u 10,00 sati održat će se u 10,00 u dvorani “Alojzije Stepinac”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište