Branimir Dorotić, USKRSNUĆE, detalj s vitraja u Sveučilišnoj kapeli HKS-a

Branimir Dorotić, USKRSNUĆE, detalj s vitraja u Sveučilišnoj kapeli HKS-a

Kristovim uskrsnućem otvorila se nova dimenzija života za svakog čovjeka i za cijeli stvoreni svijet.
Sve je postalo drugačije.
Neka ta novost prožme Vaš život, misli i djelovanje.
Neka susret s Uskrslim učini svakog od nas sposobnim mijenjati nas same, naše odnose i
svijet u skladu s novošću života koji nam je darovan.
Neka Vam Krist uskrsli podari radost života!
Od srca Vam želimo sretan i blagoslovljen Uskrs u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 


With Christ’s resurrection a new dimension of life for every man and the entire world opened.
Everything became different.
Let that newness permeate your life, thoughts and acts.
Let the encounter with the Resurrected make each one of us capable of changing ourselves,
our relationships and the world in accordance with the newness of life given to us.
Let Christ resurrected give you the joy of life!
On behalf of the Catholic University of Croatia, we wish you a happy and blessed Easter. 


La risurrezione di Cristo ha aperto una nuova dimensione della vita per ogni uomo e per il mondo intero.
Tutto è diventato diverso.
La novità della risurrezione permei la vostra vita, i vostri pensieri e i vostri impegni.
L’incontro con il Risorto ci renda capaci di cambiare noi stessi, i nostri rapporti e
il mondo in conformità con la novità della vita che ci è stata donata.
Il Cristo risorto vi doni la gioia della vita!
Vi auguriamo una buona Pasqua nel nome dell’Università cattolica croata.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište