slider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova IV. akademska godina 2013./2014. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu počinje u utorak 1. listopada 2013. godine.

Pozivamo sve studente i studentice, sveučilišne nastavnike, vanjske suradnike i zaposlenike Sveučilišta da tog dana dođu na Sveučilište i sudjeluju u 10 sati na zajedničkoj jutarnjoj molitvi u Sveučilišnoj kapeli.    

Nakon zajedničke molitve u 11: 00 sati  studenti će se prema rasporedu, koji se nalazi u predvorju Sveučilišta i bit će objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta, otići na predstavljanje svojih Odjela

Prisustvo na susretima Odjela prvog dana nastave za sve studentice i studente je obvezno. Prvog dana akademske godine 2013./2014. nastava se neće izvoditi.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište