Anamaria Malešević, asistentica iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Digit-Heal trenutno se nalazi u Europskom parlamentu na usavršavanju u uredu zastupnika Karla Resslera.

Anamaria je 2021. godine sudjelovala na Natječaju koju je raspisao Ured Karla Resslera na temu Digitalne i zelene transformacije Hrvatske i osvojila prvo mjesto te time dobila priliku da aktivno sudjeluje u radu samog zastupnika u Parlamentu u Bruxellesu.

Karlo Ressler potpredsjednik je Posebnog odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA) što omogućava i asistentici Malešević praćenje i vođenje bilješki kako s ovog odbora tako i ostalih koji su blisko povezani sa njenim znanstveno-istraživačkim interesima. Ovo je prilika da iz prve ruke se dobije uvid u rad samog Parlamenta posebice sada kada su aktualne rasprave oko regulative umjetne inteligencije, akta o digitalnim uslugama i najave europskog zakona o čipovima. I sami zastupnici isticali su potrebu da se o umjetnoj inteligenciji, a posebice onoj u zdravstvenoj skrbi etički promišlja i ukazali na eventualne rizike s kojima bi se krajnji korisnici mogli susresti. Drago nam je da naš Laboratorij upravo odgovara na društvene, etičke i pravne izazove i svojim istraživanjima želi ukazati na iste u kontekstu hrvatskog društva.

Dinamično okruženje, parlamentarno iskustvo i nova znanja i vještine koje će asistentica Malešević usvojiti zasigurno će koristiti u daljnjem istraživačkom radu Laboratorija.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište