Za polaznike Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija podatci za uplatu:

–  troškovi upisa (400,00 HRK) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa- PN ili na blagajni Sveučilišta,

– troškovi školarine (7.000,00 HKR ukupno ili 1. obrok) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PN ili na blagajni Sveučilišta.

Blagajna na Hrvatskom katoličkom sveučilištu radi od ponedjeljka do petak od 8 do 16 sati. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište